Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
python gif Python căn bản

Quảng cáo

Hàm int() trong Python dùng để làm gì?

Bạn có biết int trong Python là gì không? Đây là một loại dữ liệu thuộc nhóm Number, được dùng để lưu trữ kiểu số nguyên. Ta cũng có hàm int() trong Python dùng để ép dữ liệu từ các loại khác sang kiểu int.

Int trong Python là gì?

Int là một kiểu dữ liệu số nguyên trong Python, được dùng để lưu trữ những con số chẵn.

Quảng cáo

Ví dụ: Bạn muốn lưu thông tin về tuổi, năm sinh, số thứ tự ... thì có thể sử dụng kiểu int để lưu trữ.

# Các kiểu int
age = 30
year = 2021
stt = 2

Hàm int trong Python dùng để làm gì?

Hàm int() dùng để ép kiểu dữ liệu sang kiểu int.

Giống như float, bạn có thể ép các kiểu dữ liệu sau sang kiểu int:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
  • Kiểu string sang int
  • Kiểu boolean sang int
  • Kiểu float sang int

Đối với kiểu string thì bắt buộc giá trị của chuỗi phải là số thì nó mới ép kiểu được.

Quảng cáo

Ví dụ: Một số trường hợp ép kiểu sang int.

# Ép từ kiểu string -> int
i = int("3")
print(i, " có kiểu dữ liệu là ", type(i))

# Ép từ kiểu boolean -> int
i = int(True)
print(i, " có kiểu dữ liệu là ", type(i))

# Ép từ kiểu boolean -> int
i = int(False)
print(i, " có kiểu dữ liệu là ", type(i))

Kết quả như sau:

int trong python JPG

Trên là cách sử dụng int trong Python, chúc bạn thành công!

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top