INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm int() trong Python dùng để làm gì?

Bạn có biết int trong Python là gì không? Đây là một loại dữ liệu thuộc nhóm Number, được dùng để lưu trữ kiểu số nguyên. Ta cũng có hàm int() trong Python dùng để ép dữ liệu từ các loại khác sang kiểu int.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Int trong Python là gì?

Int là một kiểu dữ liệu số nguyên trong Python, được dùng để lưu trữ những con số chẵn.

Ví dụ: Bạn muốn lưu thông tin về tuổi, năm sinh, số thứ tự ... thì có thể sử dụng kiểu int để lưu trữ.

# Các kiểu int
age = 30
year = 2021
stt = 2

Hàm int trong Python dùng để làm gì?

Hàm int() dùng để ép kiểu dữ liệu sang kiểu int.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Giống như float, bạn có thể ép các kiểu dữ liệu sau sang kiểu int:

  • Kiểu string sang int
  • Kiểu boolean sang int
  • Kiểu float sang int

Đối với kiểu string thì bắt buộc giá trị của chuỗi phải là số thì nó mới ép kiểu được.

Ví dụ: Một số trường hợp ép kiểu sang int.

# Ép từ kiểu string -> int
i = int("3")
print(i, " có kiểu dữ liệu là ", type(i))

# Ép từ kiểu boolean -> int
i = int(True)
print(i, " có kiểu dữ liệu là ", type(i))

# Ép từ kiểu boolean -> int
i = int(False)
print(i, " có kiểu dữ liệu là ", type(i))

Kết quả như sau:

int trong python JPG

Trên là cách sử dụng int trong Python, chúc bạn thành công!

Danh sách function

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top