Home > Python > Python căn bản > Hàm int() trong Python dùng để làm gì?

Hàm int() trong Python dùng để làm gì?

Bạn có biết int trong Python là gì không? Đây là một loại dữ liệu thuộc nhóm Number, được dùng để lưu trữ kiểu số nguyên. Ta cũng có hàm int() trong Python dùng để ép dữ liệu từ các loại khác sang kiểu int.

Int trong Python là gì?

Int là một kiểu dữ liệu số nguyên trong Python, được dùng để lưu trữ những con số chẵn.

Ví dụ: Bạn muốn lưu thông tin về tuổi, năm sinh, số thứ tự ... thì có thể sử dụng kiểu int để lưu trữ.

# Các kiểu int
age = 30
year = 2021
stt = 2

Hàm int trong Python dùng để làm gì?

Hàm int() dùng để ép kiểu dữ liệu sang kiểu int.

Bài viết được đăng tại freetuts.net

Giống như float, bạn có thể ép các kiểu dữ liệu sau sang kiểu int:

  • Kiểu string sang int
  • Kiểu boolean sang int
  • Kiểu float sang int

Đối với kiểu string thì bắt buộc giá trị của chuỗi phải là số thì nó mới ép kiểu được.

Ví dụ: Một số trường hợp ép kiểu sang int.

# Ép từ kiểu string -> int
i = int("3")
print(i, " có kiểu dữ liệu là ", type(i))

# Ép từ kiểu boolean -> int
i = int(True)
print(i, " có kiểu dữ liệu là ", type(i))

# Ép từ kiểu boolean -> int
i = int(False)
print(i, " có kiểu dữ liệu là ", type(i))

Kết quả như sau:

int trong python JPG

Trên là cách sử dụng int trong Python, chúc bạn thành công!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Hàm abs() trong Python: Tìm giá trị tuyệt đối của một số
Hàm all() trong Python: Kiểm tra danh sách True / False
Hàm loat() trong Python dùng để làm gì?
Hàm int() trong Python dùng để làm gì?
Hàm callable trong Python: Kiểm tra object có thể gọi

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP