python gif Python căn bản

Quảng cáo

Hàm abs() trong Python: Tìm giá trị tuyệt đối của một số

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm abs trong Python để tìm giá trị tuyệt đối của một số bất kì, đây là hàm rất hữu ích khi bạn muốn lấy giá trị dương của các số.

Trước tiên bạn cần phải hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối là gì đã nhé: Giá trị tuyệt đối chính x là số dương được xác định như sau:

Quảng cáo

  • Nếu x là số dương thì giá trị tuyệt đối của x là chính nó: |x| = x
  • Nếu x là số âm thì giá trị tuyệt đối của -x là x: |-x| = x

Cú pháp hàm abs trong Python

Hàm abs() sẽ trả về giá trị tuyệt đối của một số, công thức của nó như sau:

abs(x)

Trong đó x là số cần tính, nó có thể là một số nguyên (integer), số thực (float), hoặc số phức (complex number). Trường hợp số phức thì hàm này sẽ trả về độ lớn của số.

Giá trị trả về của hàm abs trong Python

Hàm abs() sẽ trả về giá trị tuyệt đối của một số bất kì, và thường rơi vào những trường hợp sau:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
  • Đối với kiểu int: Trả về giá trị tuyệt đối là kiểu int
  • Đối với kiểu float: Trả về giá trị tuyệt đối là kiểu float
  • Đối với số phức: Trả về độ lớn của số

Cách dùng hàm abs trong Python

Sau đây chúng ta sẽ thực hành một vài cách sử dụng của hàm này nhé.

Quảng cáo

Đối với kiểu int và float:

integer = -20
print('Giá trị tuyệt đối của -20 là:', abs(integer))

floating = -30.33
print('Giá trị tuyệt đối của -30.33 là:', abs(floating))

Kết quả:

gia tri tuyet doi int float JPG

Đối với kiểu số phức:

complex = (3 - 4j)
print('Đồ dài của 3 - 4j là:', abs(complex))

Kết quả:

Quảng cáo

gia tri tuyet doi so phuc JPG

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top