INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm abs() trong Python: Tìm giá trị tuyệt đối của một số

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm abs trong Python để tìm giá trị tuyệt đối của một số bất kì, đây là hàm rất hữu ích khi bạn muốn lấy giá trị dương của các số.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước tiên bạn cần phải hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối là gì đã nhé: Giá trị tuyệt đối chính x là số dương được xác định như sau:

  • Nếu x là số dương thì giá trị tuyệt đối của x là chính nó: |x| = x
  • Nếu x là số âm thì giá trị tuyệt đối của -x là x: |-x| = x

Cú pháp hàm abs trong Python

Hàm abs() sẽ trả về giá trị tuyệt đối của một số, công thức của nó như sau:

abs(x)

Trong đó x là số cần tính, nó có thể là một số nguyên (integer), số thực (float), hoặc số phức (complex number). Trường hợp số phức thì hàm này sẽ trả về độ lớn của số.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Giá trị trả về của hàm abs trong Python

Hàm abs() sẽ trả về giá trị tuyệt đối của một số bất kì, và thường rơi vào những trường hợp sau:

  • Đối với kiểu int: Trả về giá trị tuyệt đối là kiểu int
  • Đối với kiểu float: Trả về giá trị tuyệt đối là kiểu float
  • Đối với số phức: Trả về độ lớn của số

Cách dùng hàm abs trong Python

Sau đây chúng ta sẽ thực hành một vài cách sử dụng của hàm này nhé.

Đối với kiểu int và float:

integer = -20
print('Giá trị tuyệt đối của -20 là:', abs(integer))

floating = -30.33
print('Giá trị tuyệt đối của -30.33 là:', abs(floating))

Kết quả:

gia tri tuyet doi int float JPG

Đối với kiểu số phức:

complex = (3 - 4j)
print('Đồ dài của 3 - 4j là:', abs(complex))

Kết quả:

gia tri tuyet doi so phuc JPG

Danh sách function

Cùng chuyên mục:

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Cách dùng hàm Set remove() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Cách dùng hàm Set add() trong Python

Top Tải app , bet, tải