INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm abs() trong Python: Tìm giá trị tuyệt đối của một số

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm abs trong Python để tìm giá trị tuyệt đối của một số bất kì, đây là hàm rất hữu ích khi bạn muốn lấy giá trị dương của các số.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước tiên bạn cần phải hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối là gì đã nhé: Giá trị tuyệt đối chính x là số dương được xác định như sau:

  • Nếu x là số dương thì giá trị tuyệt đối của x là chính nó: |x| = x
  • Nếu x là số âm thì giá trị tuyệt đối của -x là x: |-x| = x

Cú pháp hàm abs trong Python

Hàm abs() sẽ trả về giá trị tuyệt đối của một số, công thức của nó như sau:

abs(x)

Trong đó x là số cần tính, nó có thể là một số nguyên (integer), số thực (float), hoặc số phức (complex number). Trường hợp số phức thì hàm này sẽ trả về độ lớn của số.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Giá trị trả về của hàm abs trong Python

Hàm abs() sẽ trả về giá trị tuyệt đối của một số bất kì, và thường rơi vào những trường hợp sau:

  • Đối với kiểu int: Trả về giá trị tuyệt đối là kiểu int
  • Đối với kiểu float: Trả về giá trị tuyệt đối là kiểu float
  • Đối với số phức: Trả về độ lớn của số

Cách dùng hàm abs trong Python

Sau đây chúng ta sẽ thực hành một vài cách sử dụng của hàm này nhé.

Đối với kiểu int và float:

integer = -20
print('Giá trị tuyệt đối của -20 là:', abs(integer))

floating = -30.33
print('Giá trị tuyệt đối của -30.33 là:', abs(floating))

Kết quả:

gia tri tuyet doi int float JPG

Đối với kiểu số phức:

complex = (3 - 4j)
print('Đồ dài của 3 - 4j là:', abs(complex))

Kết quả:

gia tri tuyet doi so phuc JPG

Danh sách function

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top