INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm loat() trong Python dùng để làm gì?

Hãy cho biết float trong Python là gì? Đây có phải là một kiểu dữ liệu trong Python không? Công dụng của hàm float() trong Python dùng để làm gì?

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là chủ đề mà nhiều người hỏi nên hôm nay mình soạn một bài để hướng dẫn sử dụng luôn các bạn nhé.

Float trong Python là gì?

Float trong Python là một kiểu dữ liệu Number, dùng lưu trữ những loại dữ liệu về số thực có dấu chấm phẩy động.

Ví dụ: Các số 2.9, 3.4, 6.1 ... là kiểu float

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nếu bạn muốn lưu trữ số chắn thì hãy sử dụng kiểu int. Tuy nhiên, thực tế thì bạn cũng có thể dùng kiểu float, nhưng nó sẽ lưu ở dạng có dấu phẩy động.

Ví dụ: Số 3 thì lưu 3.0, số 4 thì lưu 4.0

Để hiểu rõ hơn bạn có thể tham khảo bài viết các kiểu dữ liệu trong Python.

Hàm float() trong Python dùng để làm gì?

Hàm float() dùng để ép kiểu dữ liệu, tức sẽ chuyển kiểu dữ liệu bất kì sang kiểu float.

Ví dụ: Bạn muốn chuyển chuỗi str = "3.1" thành kiểu float thì sử dụng cách sau.

str = "3.2"
fl = float(str)

print(fl, " có kiểu dữ liệu là ", type(fl))

Kết quả nó trả về như sau:

3.2  có kiểu dữ liệu là  <class 'float'>

Xem hình để hiểu rõ hơn.

float trong python JPG

Có thể ép được từ kiểu nào sang kiểu float?

Không phải mọi kiểu dữ liệu đều có thể sử dụng hàm float trong Python để ép kiểu.

Dưới đây là một số trường hợp cho phép:

  • Ép kiểu int sang float
  • Ép kiểu string sang float, với điều kiện giá trị của chuỗi phải là số
  • Ép boolean sang float (True => 1, False => 0

Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.


# Ép từ kiểu string -> float
fl = float("3.4")
print(fl, " có kiểu dữ liệu là ", type(fl))

# Ép từ boolean sang float
fl = float(True)
print(fl, " có kiểu dữ liệu là ", type(fl))

fl = float(False)
print(fl, " có kiểu dữ liệu là ", type(fl))

# Ép từ int sang float
fl = float(12)
print(fl, " có kiểu dữ liệu là ", type(fl))

Kết quả như sau:

ket qua ep kieu float JPG

Tham khảo thêm: Ép kiểu dữ liệu trong Python

Danh sách function

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn kết nối SQLite sử dụng sqlite3 trong Python

Hướng dẫn kết nối SQLite sử dụng sqlite3 trong Python

Top 30 bài tập xử lý chuỗi trong Python

Top 30 bài tập xử lý chuỗi trong Python

Các hàm sử lý chuỗi trong Python

Các hàm sử lý chuỗi trong Python

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Top