INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm loat() trong Python dùng để làm gì?

Hãy cho biết float trong Python là gì? Đây có phải là một kiểu dữ liệu trong Python không? Công dụng của hàm float() trong Python dùng để làm gì?

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là chủ đề mà nhiều người hỏi nên hôm nay mình soạn một bài để hướng dẫn sử dụng luôn các bạn nhé.

Float trong Python là gì?

Float trong Python là một kiểu dữ liệu Number, dùng lưu trữ những loại dữ liệu về số thực có dấu chấm phẩy động.

Ví dụ: Các số 2.9, 3.4, 6.1 ... là kiểu float

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nếu bạn muốn lưu trữ số chắn thì hãy sử dụng kiểu int. Tuy nhiên, thực tế thì bạn cũng có thể dùng kiểu float, nhưng nó sẽ lưu ở dạng có dấu phẩy động.

Ví dụ: Số 3 thì lưu 3.0, số 4 thì lưu 4.0

Để hiểu rõ hơn bạn có thể tham khảo bài viết các kiểu dữ liệu trong Python.

Hàm float() trong Python dùng để làm gì?

Hàm float() dùng để ép kiểu dữ liệu, tức sẽ chuyển kiểu dữ liệu bất kì sang kiểu float.

Ví dụ: Bạn muốn chuyển chuỗi str = "3.1" thành kiểu float thì sử dụng cách sau.

str = "3.2"
fl = float(str)

print(fl, " có kiểu dữ liệu là ", type(fl))

Kết quả nó trả về như sau:

3.2  có kiểu dữ liệu là  <class 'float'>

Xem hình để hiểu rõ hơn.

float trong python JPG

Có thể ép được từ kiểu nào sang kiểu float?

Không phải mọi kiểu dữ liệu đều có thể sử dụng hàm float trong Python để ép kiểu.

Dưới đây là một số trường hợp cho phép:

  • Ép kiểu int sang float
  • Ép kiểu string sang float, với điều kiện giá trị của chuỗi phải là số
  • Ép boolean sang float (True => 1, False => 0

Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.


# Ép từ kiểu string -> float
fl = float("3.4")
print(fl, " có kiểu dữ liệu là ", type(fl))

# Ép từ boolean sang float
fl = float(True)
print(fl, " có kiểu dữ liệu là ", type(fl))

fl = float(False)
print(fl, " có kiểu dữ liệu là ", type(fl))

# Ép từ int sang float
fl = float(12)
print(fl, " có kiểu dữ liệu là ", type(fl))

Kết quả như sau:

ket qua ep kieu float JPG

Tham khảo thêm: Ép kiểu dữ liệu trong Python

Danh sách function

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top