Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
python gif Python căn bản

Quảng cáo

Hàm loat() trong Python dùng để làm gì?

Hãy cho biết float trong Python là gì? Đây có phải là một kiểu dữ liệu trong Python không? Công dụng của hàm float() trong Python dùng để làm gì?

Đây là chủ đề mà nhiều người hỏi nên hôm nay mình soạn một bài để hướng dẫn sử dụng luôn các bạn nhé.

Quảng cáo

Float trong Python là gì?

Float trong Python là một kiểu dữ liệu Number, dùng lưu trữ những loại dữ liệu về số thực có dấu chấm phẩy động.

Ví dụ: Các số 2.9, 3.4, 6.1 ... là kiểu float

Nếu bạn muốn lưu trữ số chắn thì hãy sử dụng kiểu int. Tuy nhiên, thực tế thì bạn cũng có thể dùng kiểu float, nhưng nó sẽ lưu ở dạng có dấu phẩy động.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ: Số 3 thì lưu 3.0, số 4 thì lưu 4.0

Quảng cáo

Để hiểu rõ hơn bạn có thể tham khảo bài viết các kiểu dữ liệu trong Python.

Hàm float() trong Python dùng để làm gì?

Hàm float() dùng để ép kiểu dữ liệu, tức sẽ chuyển kiểu dữ liệu bất kì sang kiểu float.

Ví dụ: Bạn muốn chuyển chuỗi str = "3.1" thành kiểu float thì sử dụng cách sau.

str = "3.2"
fl = float(str)

print(fl, " có kiểu dữ liệu là ", type(fl))

Kết quả nó trả về như sau:

3.2  có kiểu dữ liệu là  <class 'float'>

Xem hình để hiểu rõ hơn.

Quảng cáo

float trong python JPG

Có thể ép được từ kiểu nào sang kiểu float?

Không phải mọi kiểu dữ liệu đều có thể sử dụng hàm float trong Python để ép kiểu.

Dưới đây là một số trường hợp cho phép:

  • Ép kiểu int sang float
  • Ép kiểu string sang float, với điều kiện giá trị của chuỗi phải là số
  • Ép boolean sang float (True => 1, False => 0

Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.


# Ép từ kiểu string -> float
fl = float("3.4")
print(fl, " có kiểu dữ liệu là ", type(fl))

# Ép từ boolean sang float
fl = float(True)
print(fl, " có kiểu dữ liệu là ", type(fl))

fl = float(False)
print(fl, " có kiểu dữ liệu là ", type(fl))

# Ép từ int sang float
fl = float(12)
print(fl, " có kiểu dữ liệu là ", type(fl))

Kết quả như sau:

Quảng cáo

ket qua ep kieu float JPG

Tham khảo thêm: Ép kiểu dữ liệu trong Python

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top