PYTHON UNIT TESTING
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Phương thức assertIn() trong Python

Python cung cấp nhiều công cụ để thực hiện các bài kiểm tra này, trong đó unittest là một module phổ biến và hữu ích. Trong unittest, các phương thức assertIn()assertNotIn() đặc biệt hữu ích để kiểm tra xem một phần tử có tồn tại hoặc không tồn tại trong một container như danh sách, chuỗi, hoặc từ điển. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hai phương thức này một cách hiệu quả để đảm bảo rằng mã nguồn của bạn hoạt động đúng như mong đợi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ph C6 B0 C6 A1ng 20th E1 BB A9c 20assert  20trong 20Python png

Giới thiệu về phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() là một phần của lớp TestCase trong module unittest. Phương thức assertIn() dùng để kiểm tra xem một phần tử có tồn tại trong một container hay không:

assertIn(member, container, msg=None)

Nếu phần tử member có trong container, bài kiểm tra sẽ thành công. Ngược lại, nó sẽ thất bại. Tham số msg là tùy chọn và sẽ được hiển thị trong kết quả kiểm tra khi bài kiểm tra thất bại.

Nội bộ, phương thức assertIn() sử dụng toán tử in để kiểm tra:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

member in container

Ví dụ về phương thức assertIn() trong Python

Ví dụ sau sử dụng phương thức assertIn() để kiểm tra xem một số có trong danh sách và một chuỗi có trong chuỗi khác hay không:

import unittest

class TestIn(unittest.TestCase):
  def test_in_list(self):
    self.assertIn(1, [1, 2, 3])

  def test_in_string(self):
    self.assertIn('python', 'python tutorial')

Chạy kiểm tra:

python -m unittest -v

Kết quả:

test_in_list (test_in.TestIn) ... ok
test_in_string (test_in.TestIn) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.001s

OK

Phương thức assertNotIn() trong Python

Phương thức assertNotIn() là đối ngược của phương thức assertIn(). Phương thức assertNotIn() dùng để kiểm tra xem một phần tử có không tồn tại trong một container hay không:

assertNotIn(member, container, msg=None)

Ví dụ:

import unittest

class TestNotIn(unittest.TestCase):
  def test_not_in_list(self):
    self.assertNotIn(0, [1, 2, 3])

  def test_not_in_string(self):
    self.assertNotIn('java', 'python tutorial')

Chạy kiểm tra:

python -m unittest -v

Kết quả:

test_not_in_list (test_not_in.TestNotIn) ... ok
test_not_in_string (test_not_in.TestNotIn) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.000s

OK

Kết bài

Việc sử dụng các phương thức assertIn()assertNotIn() trong Python là một phần quan trọng của quá trình kiểm thử phần mềm, giúp đảm bảo tính đúng đắn và ổn định của mã nguồn. Qua những ví dụ và giải thích chi tiết, hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về cách sử dụng các phương thức này để kiểm tra sự tồn tại của phần tử trong các container khác nhau. Bằng cách áp dụng hiệu quả các phương thức kiểm thử này, bạn có thể phát hiện sớm các lỗi tiềm ẩn và nâng cao chất lượng sản phẩm phần mềm của mình. Hãy luôn nhớ rằng, kiểm thử kỹ lưỡng là bước đầu tiên để xây dựng nên những ứng dụng mạnh mẽ và tin cậy.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top