MÃ GIẢM GIÁ
MỚI CẬP NHẬT
THỦ THUẬT

Advertiser là gì?

Advertiser là các nhà cung cấp, cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn quảng bá sản phẩm hoặc thương hiệu của mình thông qua chương trình tiếp thị liên kết, đây là một thành phần trong mô hình tiếp thị liên kết và họ đóng vai trò là người chi trả tiền cho affiliate network hoặc publisher.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

advertiser png

Trước đây các advertiser tự tìm đên các publisher nhưng bây giờ họ sẽ thông qua các affiliate network, nghĩa là công việc của họ sẽ gửi thông tin liên quan đến sản phẩm cần bán hoặc quảng cáo tới các networks, sau đó các networks sẽ phân phối cho các publisher đăng ký.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn kết nối SQLite sử dụng sqlite3 trong Python

Hướng dẫn kết nối SQLite sử dụng sqlite3 trong Python

Top 30 bài tập xử lý chuỗi trong Python

Top 30 bài tập xử lý chuỗi trong Python

Các hàm sử lý chuỗi trong Python

Các hàm sử lý chuỗi trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Tạo Trang web E-commerce  từ HTML & CSS

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Menu trong Android

Menu trong Android

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Fragments trong Android

Fragments trong Android

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

SearchView trong Android

SearchView trong Android

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Top