MATPLOTLIB
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Matplotlib mà mình giới thiệu dưới đây nhằm giúp bạn tìm hiểu và thực hành trực quan hóa dữ liệu bằng thư viện Matplotlib của Python, thông qua việc giải quyết nhiều câu hỏi và vấn đề thú vị.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

anh20 jpg

Matplotlib là một thư viện vẽ đồ thị 2D trong Python, cho phép bạn tạo ra các biểu đồ và hình ảnh số liệu chất lượng cao. Được tích hợp sẵn trong Python, Matplotlib là công cụ mạnh mẽ để biểu diễn dữ liệu một cách trực quan, từ đó giúp chúng ta tạo ra những insight quan trọng trong việc phân tích dữ liệu.

Pandas, một công cụ cấu trúc dữ liệu tiện dụng và mạnh mẽ trong Python, sẽ cùng Matplotlib tham gia vào dự án bài tập này. Chúng ta sẽ sử dụng Pandas để đọc và xử lý dữ liệu từ file CSV. Dữ liệu này tập trung vào bán hàng của một công ty.

Dữ liệu bán hàng của công ty và Bài tập Matplotlib

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Dự án bài tập này sẽ tận dụng flie CSV về dữ liệu bán hàng của công ty. Mình có thể đọc file này bằng cả Pandas hoặc NumPy, hoặc sử dụng các chức năng trực tiếp có sẵn trong thư viện Matplotlib để biểu diễn dữ liệu.

Mục tiêu của bài tập Matplotlib

Bài tập này chia thành mười câu hỏi, mỗi câu hỏi tập trung vào một khía cạnh cụ thể của Matplotlib mà bạn cần nắm vững. Mỗi bài tập đi kèm với giải pháp được cung cấp, nhằm giúp bạn hiểu rõ cách thức sử dụng Matplotlib để trực quan hóa dữ liệu một cách linh hoạt và thú vị.

Khi hoàn thành từng câu hỏi, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn trong việc biểu diễn và trực quan hóa dữ liệu, mở rộng khả năng phân tích của bạn và trình bày kết quả một cách mạch lạc.

Chúc bạn thành công trong việc thực hiện bài tập Matplotlib này và khám phá thêm về sức mạnh của trực quan hóa dữ liệu trong Python!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top