Home > Quản trị Linux > Thủ thuật Linux > Cách cài đặt lệnh dig và nslookup trên Linux

Cách cài đặt lệnh dig và nslookup trên Linux

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt lệnh dig nslookup trên Linux. Các lệnh này được sử dụng để xử lí những sự cố mạng và thu thập thông tin về các tên miền.

Dig (Domain Information Gopher) là một tiện ích để tra cứu DNS để dò tìm DNS severs và xử lí sự cố liên quan đến DNS severs. Do tính dễ sử dụng, quản trị viên dựa vào công cụ để khắc phục khi xảy ra sự cố DNS.

Nslookup được sử dụng để xử lí các tra cứu DNS và hiển thị thông tin quan trong như MX records và địa chỉ IP liên kết với tên miền.

Các phiên bản Linux mới nhất tích hợp sẵn dig và nslookup theo mặc định .Tuy nhiên các phiên bản Linux cũ hơn có thể không có. Cả hai được lưu trữ bên trong bind-tils package.

Trước khi đi vào sử dụng thì chúng ta sẽ cùng nhau cài đặt các tiện ích xử lí sự cố DNS trong Linux.

I. Cách cài đặt dig và nslookup

1. Cài đặt dig và nslookup trong CentOS/RHEL

Trên Red Hat Linux/CentOs, cài đặt dig nslookup sử dụng lệnh dnf.

#dnf install bind-utils

Install Bind Utils in CentOS 1  png

Sau khi thực hiện lệnh ở trên xong thì chúng ta kiểm tra xem version của dig cũng như kiểm tra xem là ta đã cài đặt thành công hay chưa.
#dig -v

Check Dig Command Version png

2. Cài đặt dig và nslookup trên Debian

Trên Debian và bất kì bản phân phối nào của nó kể cả Debian, quá trình cài đặt được thực hiện bằng lệnh apt.

#apt install dnsutils

Install DNS Utils in Debian Ubuntu png

Một lần nữa sau khi tải về xong thì chúng ta cần phải kiểm tra version của dig và cũng như kiểm tra là mình đã tải về thành công.

#dig -v

check dig version in Debian png

3. Cài đặt dig và nslookup trên ArchLinux

Đối với ArchLinux lệnh cài đặt dig và nslookup sẽ là:

#pacam -Sy dnsutils

Install dns utils Arch Linux png

Để kiểm tra phiên bản của dig đã cài đặt chúng ta sử dụng lệnh sau.

#dig -v

check dig version Arch Linux png

II. Cách sử dụng dig và nslookup sau khi cài đặt

1. Cách sử dụng lệnh dig

Lệnh dig có thể được sử dụng để truy vấn tên miền và lấy thông tin như hình bên dưới.

# dig fossmint.com

Lệnh hiển thị một loạt thông tin như phiên bản và các tiện ích của lệnh dig như DNS server và địa chỉ IP tương ứng

Capture2 PNG

Để lấy những thông tin cụ thể hơn và hiển thị IP của tên miền, chúng ta có thể thêm +short như hình bên dưới.

Capture3 PNG

Để kiểm tra MX record cùa tên miền đã chạy.

capture4 PNG

2. Cách sử dụng lệnh nslookup

Để truy xuất thông tin về tên miền sử dụng nslookup với dòng lệnh như hình bên dưới.

# nslookup fossmint.com

Sau khi gõ lệnh kia xong thì màn hình trên termnal sẽ xuất hiện như sau.

capture5 PNG

Trên là cách cài đặt và sử dụng lệnh DIG / nslookup ở mức cơ bản trong Linux. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn lệnh DIG thì có thể tham khảo bài viết:

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP