Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong Linux, đây là lệnh dùng để xem thông tin của một lệnh khác trong Linux.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Lệnh “whatis” được sử dụng để cung cấp thông tin tổng quan của các lệnh, tùy chọn hoặc cờ nào đó. Nói cách khác, lệnh này sẽ xem ý nghĩa của các lệnh và được phản hồi từ Linux.

1. Cú pháp lệnh whatis trong Linux

Cú pháp của lệnh whatis như sau:

Whatis [ keyword ]

Trong đó keyword là một lệnh hoặc một tùy chọn của lệnh nào đó.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ dưới đây mình xem thông tin của lệnh cd.

whatis cp

lenh whatis linux 1 png

Nếu bạn muốn xem thông tin của nhiều lệnh cùng một lúc thì như sau:

whatis ps rm touch mv more mkdir

Kết quả trả về như hình dưới đây.

lenh whatis linux 2 png

2. Một số tùy chọn của lệnh whatis trong Linux

Tùy chọn -?, -h, -help:

Sử dụng ba tùy chọn này để xem phần hướng dẫn của lệnh whatis.

whatis -h
whatis -help
whatis -?

lenh whatis linux 3 png

Tùy chọn -d

Tùy chọn này dùng để xem thông tin debug của một lệnh khác.

whatis -d pwd

lenh whatis linux 4 png

Tùy chọn -v

Sử dụng tùy chọn “-v” để xem chi tiết về một lệnh:

whatis –v pwd

lenh whatis linux 5 png

Tùy chọn -r

Nếu bạn không nhớ rõ lệnh cần kiểm tra là gì thì có thể sử dụng tùy chọn này, nó sẽ so khớp và lệnh nào có tên gần giống như vậy thì sẽ được trả kết quả về.

whatis –r pwd

lenh whatis linux 6 png

Tùy chọn -l

Kết quả mà lệnh whatis trả về thường là ngắn gọn, tức nó cắt bớt để hiển thị đầy đủ trên giao diện màn hình. Nếu bạn muốn nó hiển thị full luôn nội dung thì hãy sử dụng tùy chọn -l nhé.

whatis -l

lenh whatis linux 7 png

Trên là một số thông tin và cách sử dụng lệnh whatis trong Linux, đây là lệnh rất hữu ích, nó giúp ta biết được ý nghĩa của một lệnh khác.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Trong Linux script, vòng lặp while được sử dụng trong ...

Top