Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng lệnh sleep trong Linux, đây là lệnh dùng để tạm dừng thực thi một chương trình trong một khoảng thời gian nào đó trên Linux.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên thiết lập tạm dừng quá trình thực thi trong một thời gian nhất định. Nói cách khác, lệnh ngủ tạm dừng việc thực hiện lệnh tiếp theo trong một số giây nhất định. Lệnh sleep rất hữu ích khi sử dụng trong các đoạn mã shell script.

1. Cú pháp lênh sleep trong Linux

Cú pháp của lệnh sleep như sau:

sleep NUMBER[SUFFIX]...

Trong đó NUMBER có thể là một số nguyên dương hoặc một số thực dương. Còn SUFFIX là đơn vị mà bạn muốn tính trong lệnh sleep, nó có các giá trị sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • s - seconds (mặc định)
 • m - minutes
 • h - hours
 • d - days

Khi SUFFIX không được chỉ định thì nó sẽ lấy giá trị mặc định là giây (second).

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng sleep command.

Ví dụ 1: Sleep trong 5 giây.

sleep 5

Ví dụ 2: Sleep trong 0.5 giây

sleep 0.5

Ví dụ 3: Sleep 2 phút 30 giây

sleep 2m 30s

2. Sử dụng lệnh sleep trong bash shell

Bây giờ ta sẽ làm một vài ví dụ về cách sử dụng lệnh sleep trong bash shell nhé.

Hãy tạo một file shell và nhập đoạn code sau vào:

#!/bin/bash

# start time
date +"%H:%M:%S"

# sleep for 5 seconds
sleep 5

# end time
date +"%H:%M:%S"

Khi bạn chạy file script này thì nó sẽ in thời gian hiện tại ở định dạng HH: MM: SS. Sau đó, lệnh sleep dừng chương trình trong 5 giây. Sau khi khoảng thời gian nghỉ 5s trôi qua thì dòng lệnh cuối cùng của file sẽ in thời gian hiện tại.

Kết quả sẽ giống như sau:

13:34:40
13:34:45

Hãy xem thêm một ví dụ nâng cao nữa, đó là dùng sleep trong vòng lặp for.

#!/bin/bash

while :
do
 if ping -c 1 ip_address &> /dev/null
 then
  echo "Host is online"
  break
 fi
 sleep 5
done

Mình muốn cứ sau mỗi 5 giây thì sẽ gửi một request ping đến một địa chỉ IP để xem server còn hoạt động không.

Mình đặt trong vòng lặp while với điều kiện vòng lặp luôn đúng, tức đây là vòng lặp vô hạn, nhưng vì chúng ta có lệnh sleep 5 giây nên vòng lặp cứ 5 giây sẽ lặp một lần, giúp server không bị quá tải tài nguyên.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng lệnh sleep trong Linux, đây là lệnh cơ bản nhưng rất hữu ích, nó có trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình cấp cao và lập trình mạng, trong đó có Linux.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Trong Linux script, vòng lặp while được sử dụng trong ...

Top