MÃ GIẢM GIÁ
SHELL SCRIPT
BASH SCRIPT
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Shell Script

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Shell Script, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Shell Script.

+SHELL SCRIPT
» Shell Script
1 Shell Script là gì? Các thể loại của shell trong Linux
2 Chương trình Hello world trong Shell Script
3 Biến (Variables) trong Shell Script
4 Biến đặc biệt (Special Variables) trong Shell Script
5 Tham số (Parameters) trong Shell Script
6 Xử lý toán học (Math) trong Shell Script
7 Sử dụng mảng (Array) trong Shell Script
8 Toán tử (Operators) trong Shell Script
9 Lệnh If else trong Shell Script
10 Vòng lặp For trong Shell Script
11 Lệnh Case .. esac trong Shell Script
12 Vòng lặp while trong Shell Script
13 Vòng lặp until trong Shell Script
» Bash Script
14 Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bài xem nhiều

Cách xóa file và thư mục trên Linux bằng lệnh command line

Cách xóa file và thư mục trên Linux bằng lệnh command line

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách xóa file và thư mục…

Hướng dẫn cài đặt Linux trên máy ảo VM Ware Windows

Hướng dẫn cài đặt Linux trên máy ảo VM Ware Windows

Cách dùng lệnh mv trong Linux để di chuyển file và folder

Cách dùng lệnh mv trong Linux để di chuyển file và folder

Di chuyển file và thư mục là một trong những tác vụ cơ bản nhất…

Cách xem danh sách tất cả user trong Linux

Cách xem danh sách tất cả user trong Linux

Đã bao giờ bạn muốn liệt kê tất cả người dùng trong hệ thống Linux…

Cách dùng lệnh useradd trong Linux để thêm người dùng mới

Cách dùng lệnh useradd trong Linux để thêm người dùng mới

Trong Linux, lệnh useradd là một lệnh cấp thấp (low-lever) được dùng để thêm /…

Lệnh If else trong Shell Script

Lệnh If else trong Shell Script

Toán tử (Operators) trong Shell Script

Toán tử (Operators) trong Shell Script

Ở các bài trước mình có sử dụng một số toán tử nhưng chưa giới…

Cách tạo thư mục trên Linux bằng lệnh mkdir

Cách tạo thư mục trên Linux bằng lệnh mkdir

Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách tạo thư mục…

Cách tạo User Sudo trên Ubuntu giúp có quyền truy cập như user root

Cách tạo User Sudo trên Ubuntu giúp có quyền truy cập như user root

Lệnh sudo được thiết kế để cho phép người dùng chạy các chương trình với…

Cách dùng lệnh usermod trong Linux

Cách dùng lệnh usermod trong Linux

usermod là công cụ dòng lệnh cho phép bạn sửa đổi ...

Cách dùng lệnh Chmod  trong Linux

Cách dùng lệnh Chmod trong Linux

Trong Linux, để truy cập được vào file thì bạn phải được thiết lập quyền…

Các lệnh quản lý thư mục trên Linux

Các lệnh quản lý thư mục trên Linux

Tiếp tục bài quản lý file trên linux, phần này sẽ trình bày về quản…

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Cách sử dụng lệnh Ln để tạo Symbolic Links trên Linux

Cách sử dụng lệnh Ln để tạo Symbolic Links trên Linux

Để tạo Symlink thì ta sẽ sử dụng lệnh Ln trên Linux, cách thực hiện…

Hướng dẫn cài đặt Apache trên Ubuntu 20.04 (cấu hình web server)

Hướng dẫn cài đặt Apache trên Ubuntu 20.04 (cấu hình web server)

Apache là một máy chủ HTTP đa nền tảng và mã nguồn mở ...

Cách thêm dữ liệu (text) vào cuối file trong Linux

Cách thêm dữ liệu (text) vào cuối file trong Linux

Trong khi làm việc với các file cấu hình trong Linux, đôi khi ta cần…

Cách dùng lệnh groupadd để thêm group trong Linux

Cách dùng lệnh groupadd để thêm group trong Linux

Trong Linux, lệnh groupadd có công dụng ...

Cách dùng lệnh Chown trong Linux (quyền sở hữu file)

Cách dùng lệnh Chown trong Linux (quyền sở hữu file)

Lệnh chown cho phép bạn thay đổi quyền sở hữu của người dùng hoặc nhóm…

Cấu trúc thư mục trong Linux

Cấu trúc thư mục trong Linux

Nếu bài viết này nói về Windows thì sẽ vô nghĩa, bởi với Windows ...

Cách đổi tên user, đổi PID, đổi tên thư mục home trong Linux

Cách đổi tên user, đổi PID, đổi tên thư mục home trong Linux

Chúng ta sử dụng lệnh usermod để thay đổi tên người dùng trong hệ điều…

Top