Linux Shell Script

hoc linux gif

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Shell Script nằm trong chuyên mục Quản trị Linux, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Các bài viết được cập nhật liên tục, vì vậy hãy bookmark lại trên trình duyệt web để sau này khỏi mất công tìm kiếm nhé.

Shell Script
Shell Script là gì? Các thể loại của shell trong Linux
Chương trình Hello world trong Shell Script
Biến (Variables) trong Shell Script
Biến đặc biệt (Special Variables) trong Shell Script
Tham số (Parameters) trong Shell Script
Xử lý toán học (Math) trong Shell Script
Sử dụng mảng (Array) trong Shell Script
Toán tử (Operators) trong Shell Script
Lệnh If else trong Shell Script
Vòng lặp For trong Shell Script
Lệnh Case .. esac trong Shell Script
Vòng lặp while trong Shell Script
Vòng lặp until trong Shell Script
Bash Script
Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP