Unix/Linux Shell Script - Hello world!

Hello world! luôn là chương trình đầu tiên khi học một ngôn ngữ mới, người ta lựa chọn chương trình này bởi nó rất trực quan, thể hiện đầy đủ tính các bước để biên dịch một ngôn ngữ lập trình.

1. Tạo mới một file shell script .sh

Tất cả các file shell script đều phải có phần mở rộng là .sh, và quy tắc đặt tên file thì nên đặt tên tiếng Anh, không sử dụng chữ có dấu và khoảng trắng, và phải đặt có ý nghĩa. Ví dụ bạn muốn tạo một file script tự động cài đặt mọi thứ để tạo web server thì bạn có thể đặt tên là setup_webserver_auto.sh.

Câu hỏi đặt ra là tạo ở đâu? Bạn có thể tạo bất kì ở đâu trên máy tính, có thể ở desktop, ở một thư mục nào đó như /etc, /home, /usr ... tuy nhiên vẫn có ý kiến nên lưu trữ trong thư mục /usr/local/bin, điều này không quan trọng lắm lúc này vì chúng ta đang học, nên bạn có thể tạo ở bất kì đâu.

Bây giờ bạn hãy đến thư mục /usr/local/bin và tạo một file tên là hello.sh bằng lệnh sau:

$ cd /usr/local/bin
$ sudo touch hello.sh

Khi bạn tạo ra mặc định quyền của file này sẽ là -rw-r--r--, có nghĩa là với bạn thì chỉ có quyền đọc và viết, với user cùng group thì chỉ có đọc và những user khác cũng chỉ có đọc mà thôi. Bây giờ ta cần bổ sung quyền thực thi (execute) bằng lệnh sau.

$ sudo chmod +x hello.sh

Ok, vậy là xong phần tạo file.

bây giờ để thực thi file này thì bạn chỉ cần gõ lệnh sau.

hello.sh

2. Khai báo file Shell Script

Có hai loại script chính đó là Bourne shell và C shell, vì vậy với mỗi file sh chúng ta cần phải khai báo là đang sử dụng thể loại nào bằng cách bổ sung vào đầu file hello.sh một đoạn như sau:

#!/bin/sh

Nếu bạn sử dụng Bash thì cú pháp sẽ là:

#!/bin/bash

Tuy nhiên trong series này chúng ta sẽ sử dụng đoạn code thứ nhất nhé, vì đang học shell script thuần.

3. In ra màn hình chuỗi Hello World!

Bây giờ mình sẽ viết một lệnh in ra chuỗi Hello World.

Để in một giá trị ra màn hình thì ta dùng hàm echo value. Như vậy mình sẽ sửa file hello.sh lại như sau:

#!/bin/sh
echo "Hello World!"

Các bạn lưu lại nhé.

4. Chạy chương trình

Mọi thứ đã xong, bây giờ bạn hãy chạy đoạn code sau để xem kết quả nhé.

sh hello.sh

Kết quả sẽ như hình sau.

5. Lời kết

Như vậy qua bài này bạn đã biết được các bước để viết chương trình shell script rồi phải không nào. Chúng ta có 4 bước như sau: Thứ nhất là tạo mới một file sh, sau đó khai báo sử dụng script sh, tiếp là code chương trình và cuối cùng là thực thi chương trình.

Mình sẽ không hướng dẫn cách mở file, sửa file và lưu file nhé, nó là kiến thức căn bản rồi nên bạn có thể tìm hiểu trên internet, hoặc mình sẽ viết nó ở một series khác.

-------------------#####-------------------

Series có tham khảo một số nguồn như tutorialspoint. Vì mình không muốn cài máy ảo nên sử dụng trực tiếp trên VPS luôn, và VPS mình sử dụng Ubuntu.

Khóa học đang giảm giá:

Nguồn: freetuts.net