Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng lệnh Wall trong Linux, đây là lệnh dùng để gửi tin nhắn đến các người dùng khác trong cùng một hệ thống Linux.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả người dùng đã đăng nhập. Tin nhắn có thể được nhập trên terminal cuối hoặc nội dung của file. Wall là viết tắt của Write All, tức là gửi đến tất cả. Nếu bạn muốn gửi đến một người nào đó thôi thì dùng lệnh Write.

Thông thường, quản trị viên hệ thống sẽ gửi các tin nhắn thông báo bảo trì và yêu cầu người dùng đăng xuất, đóng tất cả các chương trình đang mở. Thông báo được hiển thị cho tất cả người dùng đã đăng nhập và mở một thiết bị đầu cuối như Terminal. Người dùng sử dụng giao diện màn hình đồ họa sẽ không nhìn thấy thông báo.

1. Cú pháp lệnh Wall trong linux

Cú pháp của lệnh này như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

wall [OPTIONS] [<FILE>|<MESSAGE>]

Trong đó OPTIONS là những tùy chọn của lệnh, và chúng ta sẽ học nó ở những phần tiếp theo.

FILE là nội dung của tin nhắn sẽ được viết trong file này. Message là nội dung sẽ được gửi nếu bạn không truyền vào FILE.

Ví dụ: Gửi thông báo tắt hệ thống sau 10 phút nữa.

wall "The system will be restarted in 10 minutes."

Kết quả tất cả những user đang online và sử dụng terminal thì thấy dòng tin nhắn như sau:

Broadcast message from root@linuxize.host (pts/0) (Sun Oct  4 19:22:07 2020):
The system will be restarted in 10 minutes.

Nếu bạn chỉ muốn show dòng thông báo thay vì show luôn cả phần tin mặc định như trên thì hãy bổ sung tùy chọn -n.

wall -n "The system will be restarted in 10 minutes."

Kết quả:

The system will be restarted in 10 minutes.

Nếu bạn muốn viết thông báo nhiều dòng, hãy gọi lệnh Wall mà không có đối số:

wall

Lúc này, lệnh tường sẽ đợi bạn nhập văn bản. Khi bạn nhập xong tin nhắn, hãy nhấn Ctrl + D để kết thúc chương trình và quá trình gửi tin nhắn được bắt đầu.

Bạn cũng có thể sử dụng chuyển hướng chuỗi hoặc chuyển đầu ra của một lệnh khác vào wall. Dưới đây là một ví dụ cho thấy cách sử dụng lệnh echo để phát các thông báo nhiều dòng:

echo "The system will be restarted in 10 minutes. \nPlease save your work."  | wall

2. Gửi tin nhắn từ file bằng lệnh wall trong Linux

Nếu thường xuyên gửi tin nhắn với cùng một nội dung thì hãy ghi nội dung đó vào một file, sau đó cho lệnh wall chỉ đọc từ tin nhắn từ file thay vì nhập trực tiếp vào.

Cú pháp như sau:

wall message1_file.txt

Trong đó nội dung của file message1_file.txt chính là nội dung của tin nhắn mà bạn muốn gửi.

3. Gửi tin nhắn vào một nhóm cụ thể bằng lệnh wall

Nếu bạn muốn chỉ một group nào đó nhận được thông báo thôi thì hãy sử dụng tùy chọn -g nhé.

Ví dụ dưới đây mình gửi tin nhắn đến nhóm devs.

wall -g devs "The system will be restarted in 10 minutes."

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách sử dụng lệnh wall trong Linux, đây là lệnh khá hay, nó giúp quản trị viên có thể gửi tin nhắn thông báo đến tất cả các người dùng đang hoạt động trên hệ thống.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Trong Linux script, vòng lặp while được sử dụng trong ...

Top