Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu công dụng của lệnh whereis trong Linux, đây là lệnh giúp bạn kiểm tra được nguồn gốc lưu trữ của một lệnh nào đó trên Linux.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm kiếm vị trí lưu trữ của các file nhị phân, nguồn gốc và công dụng của một lệnh khác bất kì trên Linux. Và sau đây chúng ta hãy xem một chút về cú pháp của nó đã nhé.

1. Cú pháp lệnh whereis trong Linux

Nếu bạn muốn sử dụng lệnh này thì phải tuân theo cú pháp như sau:

whereis [OPTIONS] COMMAND...

Trong đó OPTION là những tùy chọn mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần 2, còn COMMAND chính là lệnh cần kiểm tra.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ dưới đây mình xem thông tin của lệnh bash.

whereis bash

Kết quả trả về như sau:

bash: /bin/bash /etc/bash.bashrc /usr/share/man/man1/bash.1.gz

Trong kết quả này thì:

  • bash là tên lệnh.
  • /bin/bash là đường dẫn đến file thực thi.
  • /etc/bash.bashrc là file nguồn.
  • /usr/share/man/man1/bash.1.gz là file man.

Nếu lệnh mà bạn muốn tìm không có trên hệ thống Linux thì nó chỉ trả về tên lệnh mà thôi.

2. Tìm nhiều lệnh với lệnh whereis trong linux

Bạn cũng có thể chạy lệnh whereis nhiều lần để kiểm tra cho nhiều lệnh khác nhau. Tuy nhiên, giải pháp tốt nhất là hãy đặt tất cả các lệnh đó bên trong một lệnh whereis duy nhất, sau đó ngăn cách chúng bằng khoảng trắng.

Ví dụ dưới đây mình kiểm tra cho hai lệnh netcatuptime.

whereis netcat uptime

Kết quả:

netcat: /bin/netcat /usr/share/man/man1/netcat.1.gz
uptime: /usr/bin/uptime /usr/share/man/man1/uptime.1.gz

3. Các tùy chọn khác của lệnh whereis trong Linux

Để hiển thị mỗi đường dẫn đến file thực thi thì ta sử dụng tùy chọn -p.

whereis -p ping

Kết quả:

ping: /bin/ping

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn xem vị trí lưu trữ của file thực thi thì nên sử dụng lệnh which sẽ tốt hơn.

Nếu chỉ muốn xem đường dẫn đến file nguồn thì sử dụng tùy chọn -s.

whereis -s command

Nếu chỉ muốn lấy file man thì sử dụng tùy chọn -m.

whereis -m command

Trên là cách sử dụng cơ bản của lệnh whereis trong linux. Đây là lệnh khá hữu ích, được các nhà quản trị server sử dụng để tham khảo các dòng lệnh trong Linux.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Trong Linux script, vòng lặp while được sử dụng trong ...

Top