Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng lệnh whoami trong Linux, đây là lệnh dùng để lấy thông tin của người dùng đang đăng nhập trên Linux.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy lệnh. Nói cách khác, nó hiển thị tên của người dùng hiện đang đăng nhập.

1. Cú pháp lệnh whoami trong Linux

Lệnh này có cách dùng khá đơn giản, cú pháp như sau:

whoami [OPTION]

Để hiển thị tên của người dùng hiện đang đăng nhập thì hãy gọi lệnh này mà không truyền tham số hay tùy chọn nào cả.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

whoami

Giả sử tài khoản mình tên là freetuts thì kết quả nó trả về là "freetuts".

2. Sử dụng whoami trong shell script

Chúng ta cũng thường sử dụng lệnh whoami trong bash shell script để lấy thông tin người dùng hiện tại đang chạy script.

if [[ "$(whoami)" != "freetuts" ]]; then
  echo "Only user 'freetuts' can run this script."
  exit 1
fi

Đoạn code shell script trên mình đã dùng lệnh if để kiểm tra xem người đang chạy script có phải là freetuts không? Nếu không phải thì in ra thông báo lỗi và thoát khỏi chương trình.

Đối với người quản trị sudo, họ thường sử dụng để kiểm tra xem tài khoản hiện tại mình đang chuyển đến tên là gì.

Nếu bạn cố tình truyền vào một tham số phía sau thì lập tức sẽ bị thông báo lỗi ngay, vì lệnh whoami không có đối số, mà chỉ có những tùy chọn riêng của nó.

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách sử dụng lệnh whoami trong Linux. Đây là lệnh khá hữu ích, nó giúp chúng ta biết được tài khoản nào đang thực hiện chạy shell script, hoặc tài khoản nào đang đăng nhập trên hệ thống và thực thi một lệnh nào đó.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Trong Linux script, vòng lặp while được sử dụng trong ...

Top