Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng lệnh tail trong Linux, đây là lệnh dùng để đọc dữ liệu của file trong Linux từ phía cuối file lên trên.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông số này bạn cũng có thể thay đổi thông qua những tùy chọn options của nó. Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng để theo dõi các thay đổi của file trong thời gian thực.

Một trong những cách sử dụng phổ biến nhất của lệnh tail là xem và phân tích lịch sử các file, xem chúng khác thay đổi theo thời gian, thường được kết hợp với các lệnh khác như grep.

1. Cú pháp lệnh tail trong Linux

Trước khi tìm hiểu cách sử dụng thì chúng ta hãy xem cú pháp của nó trước nhé. Lệnh tail Linux có cấu trúc như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

tail [OPTION]... [FILE]...

Trong đó phần option chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần 2. Còn FILE chính là đường dẫn trỏ đến file mà bạn muốn đọc.

Ví dụ: Xem 10 dòng cuối cùng của file có tên là filename.txt.

tail filename.txt

2. Thay đổi số dòng hiển thị trong lệnh tail

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng, nhưng thông số này bạn có thể thay đổi được thông qua tùy chọn -n.

tail -n <NUMBER> filename.txt

Ví dụ: hiển thị 50 dòng cuối cùng trong file có tên là filename.txt.

tail -n 50 filename.txt

Hoặc bạn bỏ tùy chọn -n và thêm dấu gạch phía trước con số 50 thì vẫn cho kết quả như nhau:

tail -50 filename.txt

3. Hiển thị theo dung lượng bằng lệnh tail trong Linux

Nếu bạn không muốn hiển thị theo số dòng nữa mà muốn hiển thị theo dung lượng của file tính từ dưới lên thì sử dụng tùy chọn -c nhé.

Ví dụ dưới đây mình hiển thị 500bytes cuối cùng của file.

tail -c 500 filename.txt

Mặc định là đơn vị byte, nếu bạn muốn đổi sang kilobyte thì sử dụng cấu trúc dưới đây:

tail -c 2k filename.txt

2k chính là 2kilobyte, tức là 2048 bytes.

4. Xem sự thay đổi của file bằng lệnh tail trong Linux

Để theo dõi sự thay đổi của các file thì hãy sử dụng tùy chọn -f.

tail -f filename.txt

Đây là cách rất hay để xem nội dung các file log. Ví dụ giờ mình muốn xem 10 dòng cuối cùng của file /var/log/nginx/error.log, sau đó tiếp tục xem những thay đổi của file thì sẽ chạy lệnh sau:

tail -f /var/log/nginx/error.log

Để thoát khỏi lệnh tail lúc sử dụng chế độ follow thì hãy nhấn Ctr +C nhé.

5. Sử dụng lệnh tail với nhiêu file

Nếu bạn muốn áp dụng lệnh tail vào nhiều file cùng lúc thì ta sẽ chạy lệnh tail nhiều lần, hoặc sử dụng một lệnh tail nhưng truyền vào danh sách các file được ngăn cách bởi khoảng trắng.

tail filename1.txt filename2.txt

Ví dụ dưới đây hiển thị 20 dòng cuối cùng của hai file.

tail -n 20 filename1.txt filename2.txt

Về thứ tự thì nó sẽ hiển thị 20 dòng của file filename1.txt trước, sau đó mới hiển thị cho file 2.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng lệnh tail trong Linux. Lệnh này có tác dụng ngược với lệnh head ở chỗ:

  • Lệnh head hiển thị dữ liệu tính từ đầu file.
  • Lệnh tail hiển thị dữ liệu tính từ cuối file.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Trong Linux script, vòng lặp while được sử dụng trong ...

Top