Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh cách dùng lệnh head trong Linux, đây là lệnh dùng để lấy dữ liệu từ một file trong hệ thống Linux.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh dữ liệu của một file nào đó. Nó có thể là những file log lưu trữ trạng thái của hệ thống, bạn cần xem nhanh để xem có lỗi hay không. Đương nhiên bạn có thể sử dụng VI/VIM editor, nhưng vẫn có thể sử dụng head để xem.

1. Cú pháp lệnh head trong Linux

Lệnh head in sẽ số dòng đầu tiên (mặc định là 10 dòng) của một hoặc nhiều file hoặc và liệu trả dữ liệu về hiển thị trên màn hình terminal.

Cú pháp của lệnh này như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

head [OPTION]... [FILE]...

Trong đó phần tùy chọn OPTION thì chúng ta sẽ học ở phần 2. Còn đối với tham số FILE thì đó chính là đường dẫn trỏ đến file cần đọc.

Ví dụ: Đọc 10 dòng đầu tiên của file filename.txt.

head filename.txt

2. Chọn số lượng dòng trả về của lệnh head trong Linux

Bạn có thể tùy chỉnh số lượng dòng trả về trong lệnh head thông qua tùy chọn -n (--line) dễ dàng.

head -n <NUMBER> filename.txt

Trong đó NUMBER phải là một số nguyên dương.

Ví dụ: Hiển thị 30 dòng đầu tiên trong file filename.txt.

head -n 30 filename.txt

Một cách viết khác là bỏ chữ n và thay vào con số bạn muốn hiển thị. Như ví dụ dưới đây vẫn có kết quả tương đương.

head -30 filename.txt

3. Hiển thị số byte trong lệnh head Linux

Nếu bạn không muốn hiển thị theo số hàng thì có thể tùy chỉnh theo số byte, tức là hiển thị số lượng bao nhiêu byte đầu tiên của file.

Cú pháp như sau.

head -c <NUMBER> filename.txt

Ví dụ dưới đây hiển thị 100 bytes dữ liệu đầu tiên của file filename.txt.

head -c 100 filename.txt

Mặc định con số 100 kia nó sẽ hiểu là byte. Nếu bạn muốn dùng đơn vị khác cũng được nhé.

Như ví dụ dưới đây sẽ hiển thị 5 kiobytes đầu tiên.

head -c 5k filename.txt

4. Hiển thị dữ liệu nhiều file cùng lúc với lệnh head linux

Với lệnh head trong Linux bạn cũng có thể xem dữ liệu của nhiều file cùng một lúc.

Đương nhiên thứ tự hiển thị được sắp xếp theo thứ tự file mà bạn truyền vào. Hết file đầu tiên rồi sẽ đến file thứ hai ... cứ như vậy cho đến file cuối cùng.

head filename1.txt filename2.txt

Bạn cũng có thể áp dụng các option khác khi đọc dữ liệu từ nhiều file.

head -n 20 filename1.txt filename2.txt

5. Kết hợp lệnh head với các lệnh khác trong Linux

Lệnh head có thể được sử dụng kết hợp với các lệnh khác bằng cách truyền dữ liệu trả về đến các lệnh khác bằng cách sử dụng cú pháp đường ống pipes.

Lệnh sau sẽ băm biến môi trường $ RANDOM, hiển thị 32 byte đầu tiên và hiển thị chuỗi ngẫu nhiên 24 ký tự:

echo $RANDOM | sha512sum | head -c 24 ; echo

Như vậy là chúng ta đã học xong cách sử dụng lệnh head trong Linux. Đây là một lệnh khác hữu ích, nó giúp ta xem nhanh nội dung của một file cực kì dễ dàng.

Về công dụng thì rõ ràng nó ngược với lệnh tail, đây là lệnh xem dữ liệu cuối file.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Trong Linux script, vòng lặp while được sử dụng trong ...

Top