Home > Quản trị Linux > Linux căn bản

Linux căn bản

hoc linux gif

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Linux căn bản nằm trong chuyên mục Quản trị Linux, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Các bài viết được cập nhật liên tục, vì vậy hãy bookmark lại trên trình duyệt web để sau này khỏi mất công tìm kiếm nhé.

Linux căn bản
Linux là gì? Các bản phân phối Linux phổ biến hiện nay
Hướng dẫn cài đặt Linux trên máy ảo VirtualBox Windows
Hướng dẫn cài đặt Linux trên máy ảo VM Ware Windows
Cấu trúc thư mục trong Linux
Cách sử dụng Terminal trên Linux
Hiểu về biến môi trường trên Linux và cách sử dụng
Quản lý User
Cách xem danh sách tất cả user trong Linux
Cách dùng lệnh useradd trong Linux để thêm người dùng mới
Cách thêm hoặc xóa User ra khỏi Group trong Linux
Cách dùng lệnh userdel để xóa người dùng trên Linux
Cách đổi mật khẩu người dùng trên Linux
Cách đổi tên user, đổi PID, đổi tên thư mục home trong Linux
Cách dùng lệnh groupadd để thêm group trong Linux
Cách xóa Group bằng lệnh groupdel trong Linux
Quản lý file Linux
Cách dùng lệnh mv trong Linux để di chuyển file và folder
Cách sử dụng Vi/Vim Editor trong Linux
Cách sử dụng lệnh ls trong Linux
Các lệnh quản lý file trên Linux
Các lệnh quản lý thư mục trên Linux
Các quyền truy cập file và folder trên Linux
Các lệnh Linux
Cách dùng lệnh basename trong Linux
Cách dùng lệnh who trong Linux
Cách sử dụng lệnh kill trong Linux
Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux
Cách sử dụng lệnh Head trong Linux
Cách sử dụng lệnh tail trong Linux
Cách dùng lệnh zcat trong Linux
Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux
Cách dùng lệnh Whereis trong Linux
Cách sử dụng lệnh Which trong Linux
Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux
Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online
Cách dùng lệnh wait trong Linux
Cách dùng lệnh ping trong Linux
Cách dùng lệnh sleep trong Linux
Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux
Cách dùng lệnh su trong linux (so sánh SU vs -SU)
Cách dùng lệnh rm trong Linux
Dùng lệnh Systemctl trong Linux để quản lý service
Cách dùng lệnh unlink trong Linux để xóa file
Cách sử dụng lệnh rmdir trong Linux
Cách sử dụng lệnh rename trong Linux
Tổng hợp tất cả các lệnh Linux thường dùng qua ví dụ
Cách dùng lệnh Chmod trong Linux
Cách dùng lệnh CURL trên Linux (Ubuntu/Debian/CentOS / Fedora)
Cách dùng lệnh usermod trong Linux
Cách dùng lệnh Chown trong Linux (quyền sở hữu file)
Cách sử dụng lệnh Wget trong Linux
Lệnh Timeout trong Linux: Thiết lập thời gian chạy cho lệnh
Lệnh Cat trong Linux: Hiểu về nó với 13 ví dụ đơn giản
Cách sử dụng lệnh YUM trong Linux với hơn 20+ ví dụ thực tiễn
Lệnh Dig trong Linux: Truy vấn thông tin DNS của Domain
Lệnh Tcpdump trong Linux: Công cụ dò tìm mạng Network
Cách tạo thư mục trên Linux bằng lệnh mkdir
Cách sử dụng lệnh Ln để tạo Symbolic Links trên Linux
Lệnh Find trong Linux: 35 ví dụ thực hành dễ hiểu nhất
Lệnh alias trong Linux: Tự đặt tên cho câu lệnh của bạn
Cách dùng lệnh shutdown trong Linux
Cách sử dụng lệnh rsync trong Linux
Linux nâng cao
Crontab trong Linux: Cách tạo và quản lý Cron Jobs

Trong series này bạn và mình sẽ đi tìm hiểu kiến thức Linux căn bản nhé, các kiến thức này chủ yếu nói về hệ điều hành và quy trình hoạt động của nó. Các kiến thức nâng cao mình sẽ trình bày nó ở một series khác.

Khi sử dụng Linux thì ai cũng thích dùng command line vì trông rất chuyên nghiệp. Nhưng bạn có biết khi sử dụng command line thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để học và tìm hiểu các lệnh. Điều này trái ngược hoàn toàn với Windows.

Nhằm giúp các bạn dễ dàng học cũng như ôn tập lại kiến thức thì trong series này mình sẽ tổng hợp những vấn đề từ cơ bản nhất đến nâng cao, để một người chưa biết gì cũng dễ dàng tiếp cận với Linux.


BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP