Cách dùng lệnh userdel để xóa người dùng trên Linux

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng lệnh userdel trong Linux, đây là lệnh dùng để xóa người dùng trong Linux.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Linux là một hệ điều hành mạnh mẽ và hỗ trợ nhiều người dùng, có nghĩa là nhiều người có thể tương tác với một hệ thống cùng một lúc. Với tư cách là một quản trị viên hệ thống Linux thì bạn có nhiệm vụ quản lý người dùng thông qua các thao tác như: Thêm người dùng, xóa người dùng, gán quyền, cũng như gán người dùng vào một nhóm.

Thao tác xóa người dùng rất ít khi được sử dụng, trừ khi người đó không còn trách nhiệm gì trên hệ thống, và bạn phải xóa đi để giúp bảo mật cũng như không bị rò rỉ thông tin.

Trong Linux, bạn có thể xóa một tài khoản người dùng và tất cả các file liên quan của tài khoản đó bằng lệnh userdel.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

1. Cú pháp lệnh userdel trong Linux

Để xóa user ra khỏi hệ thống Linux thì bạn sử dụng cú pháp như sau:

userdel [OPTIONS] USERNAME

Trong đó OPTIONS là những tùy chọn cho lệnh userdel (chúng ta sẽ học nó ở phần 2), còn USERNAME chính là tên của người dùng mà bạn muốn xóa.

Lưu ý rằng để chạy được lệnh này thì bạn phải có quyền sudo nhé, tức một là tài khoản root, hai là tài khoản thuộc nhóm root có quyền sudo thì mới xóa được người dùng.

2. Cách xóa người dùng bằng lệnh userdel trên Linux

Để xóa một user ra khỏi hệ thống linux thì bạn sử dụng cú pháp cơ bản như sau:

userdel username

Khi lệnh này thực hiện userdel thì nó sẽ đọc nội dung trong file /etc/login.defs và xử lý. Nếu USERGROUPS_ENAB được thiết lập là YES trong file này, thì khi bạn xóa user nó sẽ xóa luôn group mà user đó đang thuộc về nếu group đó không còn user nào.

Ngoài ra, lệnh đó còn xóa luôn thông tin về user nằm trong file /etc/passwd/etc/shadow.

Hầu hết những bản phối của Linux sẽ không xóa thư mục home của người dùng, vì vậy nếu bạn muốn xóa luôn thư mục home của user thì hãy thêm tùy chọn -r (--remove) nhé.

userdel -r username

Ngoài ra, lệnh userdel không xóa dữ liệu của người dùng được lưu trong hệ thống khác, vì vậy bạn phải xóa thủ công bằng lệnh rm nhé.

Trường hợp người dùng vẫn đang online hoặc có một tiến trình nào đó chạy dưới quyền người dùng đó thì bạn không thể xóa được. Trong trường hợp này thì bạn phải đăng xuất người dùng và hủy tất cả tiến trình liên quan bằng lệnh killall.

sudo killall -u username

Chạy xong là bạn có thể xóa người dùng.

Một cách khác là bạn sẽ thêm tùy chọn -f (--force), nó sẽ xóa người dùng một cách cưỡng bức, cho dù người dùng đó vẫn đang login.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng lệnh userdel để xóa người dùng trong Linux. Qua bày này hy vọng bạn hiểu và biết cách sử dụng lệnh userdel trong Linux.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top