Cách thêm hoặc xóa User ra khỏi Group trong Linux

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm hoặc xóa User ra khỏi Group trong Linux, đây là một thao tác thường sử dụng trong việc phân quyền quản trị Linux.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mặc đinh, Linux là hệ thống multi-user (có nghĩa là nhiều người dùng có thể kết nối đồng thời và làm việc). Do đó, quản lý người dùng là một trong những nhiệm vụ cơ bản của người quản trị Linux.

Quản lý người dùng bao gồm mọi thứ từ tạo, cập nhật và xóa tài khoản người dùng hoặc nhóm người dùng trên hệ thống Linux.

1. Kiểm tra Group của User trên Linux

Trước tiên bạn cần biết lệnh kiểm tra tên Group của User muốn xử lý.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để kiểm tra thì ta sử dụng lệnh groups.

Ví dụ dưới đây mình sử dụng lệnh groups để lấy tên nhóm của user có tên là tecmint.

Kết quả
# groups tecmint
tecmint : tecmint wheel

Để lấy tên nhóm của chính bạn thì không cần đặt tham số vào.

Kết quả
# group
root

Check User Group in Linux png

2. Thêm một User và Group trong Linux

Trước khi thêm thì bạn phải chắc chắn rằng user đó phải tồn tại trên hệ thống của Linux nhé.

Để thêm user vào nhóm thì ta sử dụng lệnh usermod với các tham số gồm:

  • -a yêu cầu bổ sung người dùng vào nhóm
  • -G chỉ định các nhóm thực ở định dạng phía sau

Trong ví dụ dưới đây mình đã thêm user tecmint vào nhóm postgres.

# usermod -aG postgres tecmint
# groups tecmint

Add User to Group in Linux png

3. Xóa User ra khỏi Group trong Linux

Để xóa người dùng ra khỏi nhóm trong Linux thì ta sử dụng lệnh gpasswd, phía sau lệnh này là tùy chọn -d.

Ví dụ dưới đây mình xóa người dùng có tên là tecmint ra khỏi nhóm postgres.

# gpasswd -d tecmint postgres
# groups tecmint

Remove User from Group in Linux png

Ngoài ra, trên Ubuntu bạn có thể xóa người dùng khỏi một nhóm cụ thể bằng lệnh deluser như sau (trong đó tecmint là tên người dùng và postgres là tên nhóm như ví dụ trên).

$ sudo deluser tecmint postgres

Trên là mình đã chia sẻ một thủ thuật rất hay trong Linux, đó là cách thêm hoặc xóa người dùng ra khỏi nhóm trong Linux. Đây là thao tác được sử dụng rất nhiều khi bạn quản trị Linux, vì vậy cần nhớ tên lệnh để tránh bị nhầm lẫn.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top