Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng lệnh which trong Linux, đây là công cụ giúp bạn biết được đường dẫn trỏ đến file thực thi của một lệnh nào đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà bạn truyền vào. Lệnh này sẽ tìm kiếm các đường dẫn trong biến môi trường PATH, so khớp và trả về kết quả tương ứng với lệnh truyền vào. Mình sẽ nói một chút về biến PATH nhé.

PATH là gì?

PATH là một biến môi trường, nó giúp cho Shell và các chương trình khác tìm đúng thư mục chứa file thực thi của một lệnh nào đó. Bản thân nó chứa danh sách các đường dẫn tuyệt đối của các file chương trình và ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để hiểu hơn về biến môi trường thì hãy tham khảo trong bài viết biến môi trường trên Linux nhé.

1. Cú pháp lệnh which trong Linux

Cú pháp lệnh which trong Linux như sau:

which [OPTIONS] FILE_NAME

Ví dụ: Tìm đường dẫn của lệnh ping trong Linux.

which ping

Kết quả:

/bin/ping

Như vậy, file thực thi của lệnh ping là /bin/ping.

Bạn cũng có thể truyền nhiều lệnh cùng một lúc và chúng được ngăn cách bởi khoảng trắng.

which netcat uptime

Kết quả:

/bin/netcat
/usr/bin/uptime

2. Tùy chọn của lệnh which trong Linux

Quy trình tìm kiếm sẽ duyệt từ trái sang phải trong danh sách đường dẫn nằm trong biến môi trường PATH, nếu có kết quả nào vừa khớp thì nó sẽ trả kết quả về và dừng việc tìm kiếm lại.

Nếu bạn muốn hiển thị tất cả kết quả so khớp thì sử dụng tùy chọn -a.

which -a touch

Kết quả:

/usr/bin/touch
/bin/touch

Lời kết: Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong công dụng của lệnh which trong Linux, đây là một lệnh rất hữu ích, giúp quản trị viên biết được file thực thi của các lệnh khác trong Linux.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Trong Linux script, vòng lặp while được sử dụng trong ...

Top