Vòng lặp while trong Shell Script

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cú pháp của vòng lặp while trong Shell Script, đây là vòng lặp cho phép bạn lặp lại một nhóm lệnh cho đến khi điều kiện lặp trả về False.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong Linux script, vòng lặp while được sử dụng trong trường hợp ta chưa biết trước được tổng số lần lặp, điều này khác hoàn toàn với vòng lặp for.

1. Cú pháp vòng lặp while trong Shell Script

Vòng lặp while có cú pháp như sau:

while command
do
   Các lệnh sẽ chạy khi command trả về true
done

Như vậy, điểm quan trọng nhất của vòng lặp while đó là kết quả trả về của command:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • Nếu command trả về true thì vòng lặp sẽ được chạy.
  • Nếu command trả về false thì vòng lặp kết thúc.

Có một số trường hợp các bạn chạy thuật toán bị sai dẫn đến command luôn trả về true, lúc này chương trình sẽ dẫn đến lặp vô hạn. Điều này cực kì nguy hiểm cho hệ thống, nó sẽ chiếm tài nguyên và server có nguy cơ bị chết.

2. Ví dụ cách dùng vòng lặp while trong Shell Script

Dưới đây là một ví dụ, mình sẽ in ra các số từ 0 đến 9 bằng cách sử dụng vòng lặp while, một biến điều khiển a.

#!/bin/sh

a=0

while [ $a -lt 10 ]
do
   echo $a
   a=`expr $a + 1`
done

Ký hiệu -lt chính là dấu bé hơn nha các bạn.

Kết quả sẽ in ra một dãy số từ 0 đến 9.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mỗi khi vòng lặp thực hiện nó sẽ kiểm tra biến a có bé hơn 10 không, nếu bé hơn thì chạy.

Bên trong nội dung vòng lặp ta sẽ tăng biến a lên 1 đơn vị, như vậy sau mỗi lần lặp thì biến a sẽ tăng lên 1, cứ như vậy đến lần lặp thứ 10 thì biến a sẽ có giá trị là 10. Lúc này điều kiện a < 10 trả về false nên vòng lặp kết thúc.

Trên chính là cú pháp về vòng lặp while trong Shell Script, qua bài này giúp bạn biết được ý nghĩa vòng lặp while cũng như thực hành một ví dụ rất cơ bản.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top