Lệnh Case .. esac trong Shell Script

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh case .. esac trong shell script, đây là lệnh rẻ nhánh có công dụng như lệnh if else.

Nếu bạn đã từng học một ngôn ngữ lập trình bất kì thì sẽ thấy đây chính là lệnh switch case, chỉ là cú pháp trong shell script có khác biệt hơn mà thôi.

1. Cú pháp lệnh case .. esac trong shell script

Thực tế bạn có thể sử dụng lệnh if else để xử lý theo nhiều luồng khác nhau, tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng tốt, nhất là trường hợp tất cả các luồng đều phụ thuộc vào một giá trị. Và trong trường hợp này bạn nên sử dụng lệnh case .. esac.

Cú pháp:

case word in
  pattern1)
   Statement(s) 
   ;;
  pattern2)
   Statement(s) 
   ;;
  pattern3)
   Statement(s) 
   ;;
  *)
   Default 
   ;;
esac

Trong đó:

 • word chính là giá trị mà bạn muốn dùng để rẻ nhánh chương trình thành nhiều luồng.
 • pattern1), pattern2), ... chính là các nhánh cho mỗi trường hợp,
 • Default sẽ được chạy nếu không có nhánh nào ở trên phù hợp.

2. Ví dụ lệnh case .. esac trong shell script

Bây giờ ta sẽ làm một vài ví dụ đơn giản nhất để bạn hiểu hơn về lệnh này nhé.

Ví dụ 1: In ra màn hình thông tin của trái cây

Live Demo
#!/bin/sh

FRUIT="kiwi"

case "$FRUIT" in
  "apple") echo "An tao rat ngon." 
  ;;
  "banana") echo "Chuoi nhieu chat dinh duong." 
  ;;
  "kiwi") echo "Kiwi noi tieng o New Zealand" 
  ;;
esac

Cú pháp nó hơi rườm rà so với những ngôn ngữ lập trình như C, C++, PHP.

Khi chạy chương trình trên bạn sẽ thu được kết quả là "Kiwi noi tieng o New Zealand" bởi biến FRUIT = "kiwi".

Ví dụ 2: Viết chương trình đọc thông tin của file dựa vào tham số truyền vào của người dùng.

Bạn hãy tạo một file test.sh với nội dung như sau.

#!/bin/sh

option="${1}" 
case ${option} in 
  -f) FILE="${2}" 
   echo "File name is $FILE"
   ;; 
  -d) DIR="${2}" 
   echo "Dir name is $DIR"
   ;; 
  *) 
   echo "`basename ${0}`:usage: [-f file] | [-d directory]" 
   exit 1 # Command to come out of the program with status 1
   ;; 
esac 

Ví dụ này sẽ trả về thông tin của file như:

 • Hiển thị file name nếu tham số là -f
 • Hiển thị tên thư mục nếu tham số là -d
 • Hiển thị thông báo nếu không có tham số

Dưới đây là một vài đoạn test chạy thực tế.

$./test.sh
test.sh: usage: [ -f filename ] | [ -d directory ]
$ ./test.sh -f index.htm
$ vi test.sh
$ ./test.sh -f index.htm
File name is index.htm
$ ./test.sh -d unix
Dir name is unix
$

Trên là thông tin cơ bản về cách sử dụng lệnh case .. esac trong shell script. Nếu trong các ngôn ngữ lập trình như PHP, C, C++ ít sử dụng thì trong shell script lại sử dụng rất nhiều đấy nhé.

-------------------#####-------------------

Series có tham khảo một số nguồn như tutorialspoint. Vì mình không muốn cài máy ảo nên sử dụng trực tiếp trên VPS luôn, và VPS mình sử dụng Ubuntu.

Bạn đang tìm Hosting / VPS để chạy dự án?

Hiện nay, Tinohost là một trong những nhà cung cấp Hosting tốt nhất Việt Nam. Với đội ngũ hỗ trợ nhanh chóng, giá cả phù hợp, nhiều dịch vụ miễn phí kèm theo như:

 • Hỗ trợ di chuyển dữ liệu
 • Cho dùng thử 7 ngày miễn phí
 • Tự động backup cho khách hàng (cả VPS cũng đc backup)

Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% nhé

VÀO TINOHOST NGAY