Cách dùng lệnh who trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng lệnh who trong Linux, đây là lệnh giúp bạn kiểm soát được những người dùng đang online trên hệ thống.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được dùng để in ra danh sách những người dùng hiện đang đăng nhập. Với lệnh who bạn cũng có thể xem được thông tin của người dùng như: Ai đang online, thời gian đăng nhập, địa chỉ IP đăng nhập ...

1. Cú pháp lệnh who trong Linux

Dưới đây là cú pháp cơ bản của who command:

who [OPTION]... [ FILE | ARG1 ARG2 ]

Khi bạn gọi lệnh who mà không truyền bất kì giá trị nào vào:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

who

Kết quả trả về có dạng như sau:

root   pts/0    2020-11-17 20:10 (10.10.0.2)
linuxize  pts/1    2020-11-17 20:11 (10.10.0.8)

Nó sẽ liệt kê danh sách tất cả những người dùng đang đăng nhập trên hệ thống. Mỗi người dùng sẽ gồm những thông tin như sau:

 • Tên đăng nhập.
 • Terminal của user.
 • Thời điểm đăng nhập.
 • Địa chỉ IP máy chủ hoặc tên máy chủ.

Nếu bạn muốn in ra phần heading cho mỗi thông tin thì thêm tùy chọn -H nhé.

who -H

Kết quả:

NAME   LINE     TIME       COMMENT
root   pts/0    2020-11-17 20:10 (10.10.0.2)
linuxize pts/1    2020-11-17 20:11 (10.10.0.8)

Lệnh who sẽ lấy thông tin đăng nhập của người dùng nằm trong file /var/run/utmp.

Lệnh who chấp nhận bạn truyền vào hai đối số, tuy nhiên nó sẽ in ra thông tin của người dùng hiện tại chứ không có ý nghĩa gì khác.

who am i
who mom love
who foo bar

Lệnh này sẽ in ra chính tài khoản của mình đang dùng:

freetuts pts/1    2020-11-17 20:11 (10.10.0.8)

2. Tùy chọn option trong lệnh who Linux

Lệnh who chấp nhận một số tùy chọn dưới đây. Tuy nhiê, thực tế thì ta rất ít khi sử dụng những tùy chọn này.

Sử dụng tùy chọn -b(--boot) để xem ai là người đã rời khỏi hệ thống gần đây nhất.

who -b

Kết quả:

system boot 2020-07-20 19:02

Để xem danh sách tất cả các quy trình đã bị chết thì sử dụng tùy chọn -d (--dead).

who -d

Sử dụng tùy chọn -r(--runlevel) để xem cấp độ của người dùng hiện tại.

who -r

Kết quả:

run-level 5 2020-07-20 19:02

Để lấy danh sách tên người dùng đang đăng nhập và tổng số lượng người dùng đó thì sử dụng tham số -q(--count).

who -q

Kết quả như sau:

root linuxize
# users=2

Sử dụng tùy chọn -a(--all) để xem thông tin đầy đủ của các user.

who -a

Kết quả như sau:

    system boot 2020-07-20 19:02
LOGIN   tty1     2020-07-20 19:02        673 id=tty1
      run-level 5 2020-07-20 19:02
root    - pts/0   2020-11-17 20:10  .    2212314 (89.205.101.54)
      pts/2    2020-10-10 10:19      1363538 id=ts/2 term=0 exit=0
linuxize  + pts/1   2020-11-17 20:11 01:46   2212387 (89.205.101.54)

Trên là cách sử dụng lệnh who trong Linux, đây là lệnh rất hữu ích vì nó giúp bạn biết được những ai đang đăng nhập trên Linux. Nếu bạn cảm thấy tài khoản nào nghi ngời thì có thể thiết lập khóa tài khoản đó ngay lập tức.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Trong Linux script, vòng lặp while được sử dụng trong ...

Top