Home > Quản trị Linux > Linux căn bản > Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng lệnh Users trong Linux, đây là lệnh dùng để xem danh sách users đang online trên hệ thống.

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem thông tin users đang đăng nhập trong hệ thống là rất quan trọng. Qua đó bạn sẽ kiểm soát được thời gian làm việc, cũng như giúp tăng sự bảo mật nếu có một tài khoản nào đó đăng nhập bất hợp pháp.

1. Cú pháp lệnh users trong Linux

Như đã đề cập ở trên, lệnh users in ra tên của người dùng hiện đang đăng nhập. Sau đây là cú pháp của nó:

users [FILE]

Cách sử dụng khá đơn giản, hãy nhập lệnh users vào terminal của các bạn.

Bài viết được đăng tại freetuts.net

users

Kết quả nó sẽ trả về danh sách user đang đăng nhập trên hệ thống.

2. Đếm số lượng user đang online bằng lệnh users

Nếu bạn muốn đếm tổng số user đang online thì hãy sử dụng thêm một số lệnh khác như sau:

wc -w

Kết quả sẽ trả về số lượng user đang online.

3. Yêu cầu lệnh users trích xuất thông tin từ một file

Theo mặc định thì lệnh users sẽ lấy thông tin từ file /var/run/utmp hoặc /etc/utmp.

Tuy nhiên, nếu muốn thì bạn có thể yêu cầu công cụ này trích xuất thông tin từ một số file khác. Trong trường hợp đó, bạn sẽ phải chuyển tên file và đường dẫn làm đầu vào cho lệnh 'users'. Ví dụ:

users /var/log/wtmp

Để xem thêm thông tin về cách sử dụng lệnh này thì bạn hãy sử dụng tùy chọn --help nhé.

users -- help

Trên là cách sử dụng lệnh user trên Linux. Qua đây bạn cũng đã biết cách xem danh sách những người đang online trên hệ thống Linux cực kì dễ dàng.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP