Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng lệnh Users trong Linux, đây là lệnh dùng để xem danh sách users đang online trên hệ thống.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem thông tin users đang đăng nhập trong hệ thống là rất quan trọng. Qua đó bạn sẽ kiểm soát được thời gian làm việc, cũng như giúp tăng sự bảo mật nếu có một tài khoản nào đó đăng nhập bất hợp pháp.

1. Cú pháp lệnh users trong Linux

Như đã đề cập ở trên, lệnh users in ra tên của người dùng hiện đang đăng nhập. Sau đây là cú pháp của nó:

users [FILE]

Cách sử dụng khá đơn giản, hãy nhập lệnh users vào terminal của các bạn.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

users

Kết quả nó sẽ trả về danh sách user đang đăng nhập trên hệ thống.

2. Đếm số lượng user đang online bằng lệnh users

Nếu bạn muốn đếm tổng số user đang online thì hãy sử dụng thêm một số lệnh khác như sau:

wc -w

Kết quả sẽ trả về số lượng user đang online.

3. Yêu cầu lệnh users trích xuất thông tin từ một file

Theo mặc định thì lệnh users sẽ lấy thông tin từ file /var/run/utmp hoặc /etc/utmp.

Tuy nhiên, nếu muốn thì bạn có thể yêu cầu công cụ này trích xuất thông tin từ một số file khác. Trong trường hợp đó, bạn sẽ phải chuyển tên file và đường dẫn làm đầu vào cho lệnh 'users'. Ví dụ:

users /var/log/wtmp

Để xem thêm thông tin về cách sử dụng lệnh này thì bạn hãy sử dụng tùy chọn --help nhé.

users -- help

Trên là cách sử dụng lệnh user trên Linux. Qua đây bạn cũng đã biết cách xem danh sách những người đang online trên hệ thống Linux cực kì dễ dàng.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Trong Linux script, vòng lặp while được sử dụng trong ...

Top