Vòng lặp For trong Shell Script

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng vòng lặp for trong shell script, đây là vòng lặp cơ bản và dễ hiểu nhất, dùng để lặp một dãy số, một danh sách các thư mục / các file.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp vòng lặp for trong shell script

Cú pháp nó khá đơn giản, vì là ngôn ngữ dùng để lập trình server nên không quá phức tạp như những ngôn ngữ lập trình khác.

for var in word1 word2 ... wordN
do
   Statement(s) to be executed for every word.
done

Trong đó word1, word2, word3, ... là dãy các giá trị được cách nhau bởi khoảng trắng. Sau mỗi lần lặp thì trình biên dịch sẽ chuyển qua giá trị tiếp theo dựa vào khoảng trắng đó để nhận biết.

* Lưu ý: Dãy các giá trị này có thể là số, chuỗi, hoặc danh sách một file dựa vào đường dẫn của thư mục. Hãy xem phần ví dụ để hiểu rõ hơn.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Ví dụ vòng lặp for trong shell script

Mình sẽ đưa ra hai ví dụ đơn giản và thực tế nhất nhé.

Ví dụ 1: In ra dãy số từ 0 đến 9.

for var in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
do
   echo $var
done

Khi thực thi đoạn code này bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ví dụ 2: Hiển thị danh sách các file có tên bắt đầu bằng .bash, tại thư mục home của user.

#!/bin/sh

for FILE in $HOME/.bash*
do
   echo $FILE
done

Kết quả sẽ có dạng như sau:

/root/.bash_history
/root/.bash_logout
/root/.bash_profile
/root/.bashrc

Trên là cách sử dụng vòng lặp for trong shell script. Bài này khá đơn giản nên mình không đưa ra thêm ví dụ. Hẹn gặp lại bạn ở bài tiếp theo và đó chính là vòng lặp while.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top