Lệnh If else trong Shell Script

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh if else, đây là lệnh rẻ nhánh chương trình và được sử dụng rất thường xuyên khi lập trình shell script. Ngoài lệnh if else ra ta còn có lệnh case, nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu nó ở bài tiếp theo.

1. Lệnh if then fi

Trong shell cú pháp hơi dài dòng, tựa như pascal vậy :3 nếu bạn từng sử dụng PHP hay C/C++ thì sẽ thấy cú pháp rất đơn giản, nhưng qua shell script thì sẽ hơi khó nhớ.

Cú pháp
if [ expression ] 
then 
  # Thực hiện lệnh nếu expression true
fi

Shell sẽ kiểm tra điều kiện đầu vào expression có giá trị true hay false, nếu true thì thực thi chương trình bên trong lệnh then, sau đó kết thúc tại lệnh fi.

Bạn cần chú ý tới khoảng trắng nhé, đó là phần bắt buộc nên phải có khoảng trắng đầy đủ, nếu không chương trình sẽ biên dịch sai hoặc bị lỗi.

Điều kiện expression có thể là một giá trị, cũng có thể là một biểu thức, nhưng chung quy lại biểu thức này phải trả về kết quả là true hoặc false.

Ví dụ
#!/bin/sh

a=10
b=20

if [ $a == $b ]
then
  echo "a bằng b"
fi

if [ $a != $b ]
then
  echo "a khác b"
fi

Kết quả
a is not equal to b

Trong ví dụ này bạn sẽ thấy do $a khác $b nên lệnh if thứ hai sẽ được thực thi, còn lệnh thứ nhất thì không vì $a không bằng $b.

2. Lệnh if else fi

Ở phần 1 là lệnh rẻ nhánh đơn, nghĩa là nó chỉ chạy đúng một hướng là điều kiện expression trả về true, còn false thì không làm gì cả. Nếu bạn muốn expression trả về false sẽ thực hiện một chương trình khác thì có thể kết hợp thêm lệnh else.

Cú pháp
if [ expression ]
then
  Chạy nếu expression true
else
  Chạy nếu expression false
fi

Với chương trình này thì chương trình sẽ rẻ sang hai hướng và phụ thuộc vào biểu thức expression.

Ví dụ
#!/bin/sh

a=10
b=20

if [ $a == $b ]
then
  echo "a bằng b"
else
  echo "a khác b"
fi

Kết quả
a khác b

3. Lệnh if elif fi

Ở phần 2 ta đã tìm hiểu lệnh rẻ chương trình thành hai nhánh, vậy thì trong phần này ta sẽ tìm hiểu rẻ nhiều hơn hai nhánh, có thể là 3 nhánh, 4 nhánh, ... bằng cách sử dụng kết hợp thêm lệnh elif.

Cú pháp
if [ expression 1 ]
then
  Chạy nếu expression1 đúng
elif [ expression 2 ]
then
  Chạy nếu expression2 đúng
elif [ expression 3 ]
then
  Chạy nếu expression3 đúng
else
  Chạy nếu cả 3 biểu thức trên sai
fi

Bạn có thể tạo nhiều hơn 3 nhánh và điều này phụ thuộc vào chương trình mà bạn muốn viết.

Ví dụ
#!/bin/sh

a=10
b=20

if [ $a == $b ]
then
  echo "a bằng b"
elif [ $a -gt $b ]
then
  echo "a lớn hơn b"
else
  echo "a nhỏ hơn b"
fi

Chạy chương trình này lên bạn sẽ thấy kết quả là:

Kết quả
a nhỏ hơn b

4. Lời kết

Nếu bạn đã rành một ngôn ngữ nào đó rồi thì sẽ rất dễ học shell script, bởi bản chất nó cũng là lập trình nên chỉ khác nhau về cú pháp, về tư duy thì giống nhau hoàn toàn.

Bài này mình đã giới thiệu xong lệnh if trong shell script, bài tiếp theo ta sẽ nói về lệnh case.

-------------------#####-------------------

Series có tham khảo một số nguồn như tutorialspoint. Vì mình không muốn cài máy ảo nên sử dụng trực tiếp trên VPS luôn, và VPS mình sử dụng Ubuntu.

Bạn đang tìm Hosting / VPS để chạy dự án?

Hiện nay, Tinohost là một trong những nhà cung cấp Hosting tốt nhất Việt Nam. Với đội ngũ hỗ trợ nhanh chóng, giá cả phù hợp, nhiều dịch vụ miễn phí kèm theo như:

 • Hỗ trợ di chuyển dữ liệu
 • Cho dùng thử 7 ngày miễn phí
 • Tự động backup cho khách hàng (cả VPS cũng đc backup)

Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% nhé

VÀO TINOHOST NGAY