Cách dùng lệnh rm trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng lệnh rm trong Linux, đây là lệnh dùng để xóa cả file và thư mục trên hệ điều hành linux.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

rm là một tiện ích dòng lệnh, được dùng để xóa các file và thư mục. Đây là một trong những lệnh cần thiết mà mọi người dùng Linux nên làm quen.

Trong hướng dẫn này mình sẽ giải thích cách sử dụng lệnh rm thông qua các ví dụ, bên cạnh đó cũng có các tùy chọn riêng của lệnh rm mà bạn cần phải biết.

1. Cú pháp lệnh rm trong Linux

Cú pháp chung của lệnh rm như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

rm [OPTIONS]... FILE...

Theo mặc định thì bạn có thể xóa file mà không cần truyền OPTION nào vào cả. Lúc này nó sẽ không xóa thư mục, cũng như không nhắc hỏi người dùng có tiếp tục xóa các file hay khônng.

Ví dụ dưới đây mình sử dụng lệnh rm để xóa file freetuts.txt.

rm freetuts.txt

Nếu bạn không có quyền ghi trên thư mục cha của file cần xóa thìsẽ gặp lỗi "Operation not permitted".

Nếu file không được bảo vệ thì nó sẽ xóa mà không cần thông báo. Khi xóa thành công nó sẽ không in ra thông báo gì mà chỉ return về 0.

Khi bạn xóa một file được bảo vệ thì nó sẽ hỏi nhắc bạn là có tiếp tục xóa không như sau:

rm: remove write-protected regular empty file 'filename'?

Bạn hãy nhập "y" và sau đó nhấn Enter để tiếp tục xóa.

Nếu bạn thấy thông báo này quá phiền thì sử dụng tùy chọn -f (--force) để tắt thông báo đó đi nhé.

rm -f filename

Nếu bạn muốn lấy tin về những file và thư mục bị xóa thì hãy sử dụng tùy chọn -v (verbose).

rm -v filename

Kết quả:

removed 'filename'

2. Xóa nhiều file bằng lệnh rm trong Linux

Không giống như lệnh unlink, lệnh rm cho phép bạn xóa nhiều file cũng lúc, cũng như có thể xóa cả thư mục và file, còn lệnh unlink thì chỉ xóa được file mà thôi.

Để xóa nhiều file cùng lúc thì hãy thêm danh sách các file và ngăn cách bởi khoảng trắng.

rm filename1 filename2 filename3

Bạn có thể sử dụng biểu thức chính quy để trả về danh sách file cần xóa, lúc này lệnh rm sẽ xóa theo danh sách đó.

Ví dụ dưới đây mình sẽ xóa tất cả file cảnh có phần đuôi là .png.

rm *.png

Lưu ý là khi xóa file bằng biểu thức chính quy thì bạn nên sử dụng lệnh ls để liệt kê xem các file có chuẩn hay chưa, chuẩn rồi thì mới chạy lệnh rm.

3. Xóa thư mục bằng lệnh rm trong Linux

Để xóa thư mục thì bạn phải thêm tùy chọn -d nhé.

rm -d dirname

rm -d có công dụng giống như lệnh rmdir trong Linux.

Để xóa các thư mục không có dữ liệu và tất cả các file bên trong bằng cách đệ quy thì hãy sử dụng tùy chọn -r (recursive):

rm -r dirname

Lúc này dù bạn có bao nhiêu cấp thư mục đi nữa thì thuật toán đệ quy cũng duyệt và xóa lần lượt từ con tới cha.

4. Thông báo xóa của lệnh rm trong Linux

Tùy chọn -i yêu cầu lệnh rm nhắc người dùng xác nhận trước khi xóa dữ liệu.

rm -i filename1 filename2

Lệnh này sẽ nhận được hai thông báo như sau:

rm: remove regular empty file 'filename1'? 
rm: remove regular empty file 'filename2'? 

Khi xóa nhiều hơn ba file hoặc xóa đệ quy thì nếu bạn muốn chỉ nhận được một lời nhắc duy nhất thì hãy sử dụng tùy chọn -I.

rm -i filename1 filename2 filename3 filename4

Hệ thống sẽ hỏi bạn như sau:

rm: remove 4 arguments? 

5. Lệnh rm -rf Linux

Nếu thư mục hoặc file cần xóa được bảo vệ chống ghi thì lệnh rm sẽ nhắc bạn xác nhận thao tác xóa. Nếu bạn muốn xóa một thư mục mà không cần nhắc thì thêm tùy chọn -f.

rm -rf dirname

Lệnh trên sẽ xóa toàn bộ các file và thư mục theo thuật toán đệ quy. Vì vậy đây là một lệnh cực kì nguy hiểm, bạn phải cẩn thận khi sử dụng nó nhé. Có nhiều bạn đã inbox hỏi mình là lỡ chạy lệnh này rồi thì có lấy lại được dữ liệu không? Mình xin trả lời là vô phương cứu chữa :3

Như vậy là chúng ta đã học xong cách sử dụng lệnh rm trong Linux, đây là một lệnh rất hay có công dụng như lệnh unlink và rmdir. hẹn gặp lại các bạn ở những bài tiếp theo nhé.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top