Cách dùng lệnh unlink trong Linux để xóa file

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng lệnh unlink trong Linux, đây là lệnh dùng để xóa file trong Linux cực kì hữu dụng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu bạn đang muốn xóa một file thì có thể sử dụng lệnh rm hoặc lệnh unlink. Tùy vào từng trường hơp mà chọn một trong hai lệnh trên.

Trước tiên hãy cùng mình tìm hiểu cú pháp của unlink đã nhé.

1. Cú pháp lệnh unlink trong Linux

Lệnh unlink có cú pháp khá đơn giản như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

unlink filename

Trong đó filename chính là đường dẫn đến file cần xóa. Khi xóa thành công thì nó sẽ không in ra bất kì thông tin gì, chỉ return về 0.

Lệnh này chỉ có hai tùy chọn như sau:

  • --help dùng để hiển thị trợ giúp.
  • --version dùng để hiển thị phiên bản hiện tại đang cài đặt.

Phải đặc biệt lưu ý khi chạy lệnh unlink này nhé, bởi vì một khi đã xóa thì bạn không thể phục hồi dữ liệu lại được.

2. Sử dụng unlink để xóa file trong Linux

Bây giờ mình sẽ làm một vài ví dụ đơn giản nhé.

Nếu bạn muốn xóa file có tên là domain.txt thì chạy lệnh sau:

unlink domain.txt

Trong đó file domain.txt phải nằm cùng cấp vơí thư mục mà bạn đang đứng chạy lệnh.

Khi bạn sử dụng unlink để xóa các symbolic links, thì Linux sẽ không xóa file mà symbolic links đang trỏ đến.

Nếu bạn xóa một file mà chưa được gán quyền write thì sẽ nhận lỗi không đủ quyền.

Ví dụ dưới đây mình sẽ xóa file /opt/file2.txt mà trong khi file này mình không đủ quyền để xóa:

unlink /opt/file2.txt

Thì lập tức xẽ nhận thông báo lỗi như sau:

unlink: cannot unlink '/opt/file2.txt': Permission denied

3. Lệnh unlink có xóa được thư mục không?

Trong Linux bạn không thể sử dụng lệnh unlink để xóa thư mục.

Ví dụ dưới đây mình cố tình xóa thư mục tên là dir1:

unlink dir1

Thì ngay lập tức sẽ nhận được thông báo lỗi như sau:

unlink: cannot unlink 'dir1': Is a directory

Trên là cách sử dụng lệnh unlink trong Linux dùng để xóa file. Và mình xin nhắc lại là bạn không được sử dụng unlink để xóa thư mục nhé.

symbolic links

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top