Cách sử dụng lệnh rmdir trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng lệnh rmdir trong Linux, đây là lệnh được dùng để xóa thư mục trong Linux rất phổ biến.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu bạn muốn xóa thư mục thì ngoài lệnh rmdir ra bạn cũng có thể sử dụng lệnh rm với tùy chọn -d. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm một lệnh khác thì hãy tham khảo bài này nhé.

1. Cú pháp lệnh rmdir trong Linux

Cú pháp chung của lệnh này như sau:

rmdir [OPTIONS] directory ...

Trong đó OPTIONS là những tùy chọn của lệnh, còn directory là thư mục cần xóa.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chúng ta có 4 tùy chọn như sau:

  • --ignore-fail-on-non-empty: bỏ qua lỗi khi xóa thư mục còn dữ liệu..
  • -p, --parents: Xóa thư mục hiện tại và cả thư mục cha của nó.
  • -v, --verbose: In ra kết quả thư mục đã xóa
  • --help: Hiển thị phần trợ giúp.
  • --version: Xem phiên bản của mkdir.

2. Ví dụ cách dùng lệnh rmdir trogn Linux

Lệnh này khá đơn giản nên cách dùng cũng không quá dài dòng.

Xóa thư mục mydir:

rmdir mydir

Xóa nhiều thư mục cùng lúc: Lệnh này sẽ xóa tất cả các thư mục dir1, dir2 và dir3 nếu các thư mục này rỗng. Nếu tồn tại một thư mục nào rỗng thì nó sẽ bị xóa, còn thư mục nào không rỗng thì không xóa.

rmdir dir1 dir2 dir3

Xóa thư mục dir/subir nếu nó trống. Sau đó xóa thư mục dir nếu nó trống sau khi xóa dir/subir.

rmdir dir/subdir dir

Lệnh sau là tương đương:

rmdir -p dir/subdir

Trên là cách sử dụng lệnh rmdir trong Linux, đây là lệnh dùng để xóa thư mục không trống. Nếu bạn cần xóa nâng cao hơn thì nên sử dụng lệnh rm nhé.

mỷi

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top