Cách sử dụng lệnh Ln để tạo Symbolic Links trên Linux

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng lệnh Ln trong Linux để tạo symbolic link.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Symbolic link hay còn gọi là symlink hoặc soft link, là một loại file đặc biệt dùng để khai báo liên kết giữa các file với nhau. Khi truy cập vào link A thì nó se tự gọi đến file B nếu như bạn tạo một sysmlink từ A sang B.

Để tạo Symlink thì ta sẽ sử dụng lệnh Ln trên Linux, cách thực hiện thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu ngay nhé.

1. Các loại link trên Linux

Trên Linux, chúng ta có hai loại links như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • Hard links: Bạn có thể hiểu hard link là một cái tên mới bổ sung cho một file nào đó. Bạn có thể tạo một hoặc nhiều hard link cho một file, và không thể tạo cho các file nằm trên các phân vùng khác nhau.
  • Soft links: Nó giống như là shortcut trên Windows vậy đó. Khi bạn mở một biểu tượng shortcut trên Windows thì nó sẽ tự liên kết tới phần mềm và chạy. Với cách này thì bạn có thể liên kết đến các file nằm nhiều phân vùng khác nhau.

2. Cách sử dụng lệnh Ln để tạo Symbolic Links

ln là một lệnh trên Linux, được dùng để tạo liên kết giữa các file. Theo mặc định thì lệnh ln tạo liên kết cứng (hard link). Để tạo một symbolic link (soft link) thì hãy sử dụng tùy chọn -s (--symbolic).

Cú pháp lệnh ln để tạo symbolic link như sau:

ln -s [OPTIONS] FILE LINK

Trong đó:

  • Nếu cả hai tham số FILE và LINK đều được cung cấp trong lệnh trên thì Linux sẽ tạo một symlink có tên là LINK và trỏ tới FILE.
  • Nếu chỉ cung cấp cho tham số FILE hoặc tham số LINK là dấu chấm thì Linux sẽ tạo một symlink có tên là thư mục hiện tại và trỏ đến file.

Khi thực thi lệnh thành công thì Linux sẽ trả kết quả về là 0.

Tạo một Symlink trỏ đến một file

Để tạo một symlink trỏ đến một file thì bạn hãy mở Terminal lên, sau đó nhập vào lênh có cấu trúc như sau:

ln -s source_file symbolic_link

Thay đổi tham số source_file thành tên của file mà bạn muốn tạo symlink, và symbolic_link chính là tên của nó.

Tham số symbolic_link là tùy chọn, tức là bạn có thể nhập hoặc không. Nếu bạn không nhập thì lệnh ln sẽ tạo một symlink có tên như mục hiện tại bạn đang đứng.

Trong ví dụ sau mình đã tạo một liên kết có tên là my_link.txt đến một file có tên my_file.txt.

ln -s my_file.txt my_link.txt

Để xác minh rằng symlink đã được tạo thành công thì hãy sử dụng lệnh ls:

ls -l my_link.txt

Kết quả trả về sẽ có dạng như sau:

lrwxrwxrwx 1 linuxize users  4 Nov  2 23:03  my_link.txt -> my_file.txt

Tạo một Symlink trỏ đến thư mục

Lệnh để tạo một symbolic link trỏ đến một thư mục cũng giống như lệnh trỏ đến file. Tham số đầu tiên chính là thư mục và tham số thứ hai chính là tên của symlink.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tạo một symlink từ thư mục /mnt/my_drive/movies đến thư mục ~/my_movies, bạn sẽ chạy lệnh sau:

ln -s /mnt/my_drive/movies ~/my_movies

3. Lỗi tạo symlink đã tồn tại trong Linux

Nếu bạn tạo một symlink đã tồn tại thì lập tức sẽ nhận được một thông báo lỗi. Ví dụ:

ln -s my_file.txt my_link.txt

Kết quả:

ln: failed to create symbolic link 'my_link.txt': File exists

Để giải quyết thì ta chỉ việc khai báo ghi đè lên link đã tồn tại đó, bằng cách thêm vào tham số -f (--force).

ln -sf my_file.txt my_link.txt

4. Xóa symlink trên Linux

Để xóa symlink trên Linux thì ta sử dụng lệnh unlink hoặc rm.

unlink
unlink symlink_to_remove
rm
rm symlink_to_remove

Nếu bạn di chuyển file nguồn đến một vị tri khác thì symlink đó sẽ bị hỏng, lúc này bạn cần sử dụng hai lệnh trên để xóa nhé.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng lệnh ln trên Linux để tạo Symbolic link, đây là cách tạo liên kết ảo cho một file hoặc thư mục bất kì trên Linux. Chúc bạn thành công!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top