Cách tạo thư mục trên Linux bằng lệnh mkdir

Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách tạo thư mục trên Linux bằng cách sử dụng lệnh mkdir trên hệ điều hành Linux, cụ thể là mình đang sử dụng Ubuntu phiên bản 20.04.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong các hệ thống của Linux, bạn có thể tạo hoặc thêm thư mục mới từ từ các dòng lệnh trên Terminal, hoặc với sự trợ giúp của trình quản lí file trên thiết bị bạn đang sử dụng. Các dòng lệnh cho phép bạn tạo có tên là mkdir.

Đây là một trong những lệnh cơ bản nhất mà những bạn muốn tìm hiểu về Linux cần phải biết.

1. Cú pháp lệnh mkdir trên Linux

Cú pháp cơ bản để tạo thư mục trong Linux bao gồm lệnh mkdir và tên của thư mục. Bạn cũng có thể thêm các tùy chọn vào lệnh này, cú pháp sẽ kiểu như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

mkdir [Tuy_chon] Ten_Thu_Muc

Để hiểu hơn về cách sử dụng nó, chúng ta cùng đi vào những ví dụ cụ thể nhé.

2. Tạo một thư mục mới bằng mkdir trên Linux

Đây là những thư mục làm việc hiện tại cũ của mình :

mkdir tren linux 01 jpg

Để tạo một thư mục trong Linux, bạn sử dụng lệnh sau:

mkdir newdir

Ví dụ mình muốn tạo thêm một thư mục Front-end trên hệ điều hành Ubuntu mình đang sử dụng lệnh sau:

mkdir Front-end

Để kiểm tra xem nó đã được tạo chưa, bạn dùng lệnh ls:

mkdir tren linux 02 jpg

Vậy là mình đã thêm được thư mục 'Front-end' vào máy tính của mình rồi đó.

Khi không có đường dẫn vào thư mục khác, nó sẽ mặc đình được tạo trong thư mục làm việc hiện tại của bạn. Ví dụ như khi bạn tải 1 file gì đó từ Internet chẳng hạn, thì file được tải đó sẽ mặc định là tải về thư mục làm việc có tên là Downloads nếu mà bạn chưa thay đổi đường dẫn vào thư mục khác.

Để thay đổi thư mục làm việc hiện tại, bạn hay sử dụng lệnh cd. Ví dụ bạn đang ở thư mục Downloads, bạn muốn thoát ra thì hay dùng lệnh sau:

cd duong_dan

Tương tự thì để chuyển sang thư mục khác thì bạn cần thêm cd Ten_thu_muc_can_chuyen hoặc cd Duong_Dan_Thu_Muc_Can_Chuyen_Den. Ví dụ, mình đang ở thư mục Downloads mà muốn chuyển sang thư mục CTDLGT cùng cấp, mình sẽ làm như sau:

cd CTDLGT

Để tạo một thư mục ở trong một thư mục khác, bạn sẽ cần cung cấp đường dẫn đến thư mục mẹ. Mình lấy ví dụ như nếu mình muốn tạo một thư mục có tên là Folder1 trong thư mục mẹ có đường dẫn là /var/www/html chẳng hạn, mình sẽ nhập lệnh sau:

sudo mkdir /var/www/html/Folder1

Với lệnh tạo thư mục trên, nếu bạn muốn thêm tạo hoặc xóa bất kì một nội dung gì trong đó thì phải cần quyền sudo hoặc root. Và tất nhiên, nếu bạn muốn tác dụng vào những thư mục cần quyền cao thì bạn sẽ bị thông báo lỗi.

Tên thư mục được tạo không được chứa dấu cách, vì nó sẽ mặc định là sau dấu cách thì chuỗi sau nó sẽ là một thư mục mới khác được tạo cùng với chuỗi ở đằng trước nó. Bạn sẽ hiểu sau khi đọc phần tạo nhiều thư mục ở ngay bên dưới đây.

Nếu bạn vẫn muốn tên thư mục mình có dấu cách, hãy thêm dấu cặp dấu " " đằng trước và sau nó để máy tính có thể phân biệt với việc muốn tạo nhiều thư mục. Ví dụ mình muốn tạo thư mục có thêm là "Cau Truc Du Lieu Va Giai Thuat" thì mình sẽ nhập lệnh:

3. Tạo nhiều thư mục bằng mkdir trên Linux

Để tạo nhiều thư mục, bạn chỉ cần dùng lệnh mkdir Thu_muc_1 Thu_muc_2. Ví dụ mình muốn thêm cùng một lúc hai thư mục là Folder2 và Folder3, mình sẽ nhập lệnh sau:

mkdir Folder1 Folder2

4. Tạo thư mục mẹ bằng mkdir trên Linux

Thư mục mẹ là một thư mục nằm trên một thư mục khác trong cây thư mục. Để tạo thư mục mẹ, các bạn phải thêm tùy chọn -p ở trước tên thư mục.

Giả sử mình múốn tạo một thư mục sau /test/freetuts/SmilerKai/mkdir. Nếu như thư mục mẹ không tồn tại, giả sử ở đây thư mục mẹ lớn nhất là test thì nó sẽ báo lỗi sau (chỉ cần một trong các thư mục mẹ khác không tồn tại thì đều bị lỗi nhé).

mkdir tren linux 03 jpg

Thay vì tạo thêm từng thi mục mẹ thì chúng ta chỉ cần thêm tủy chỉnh -p đằng trước thì nó sẽ tự động tạo những thư mục mẹ chưa có cho bạn. Lấy luôn ví dụ ở trên thì bạn chỉ cần nhập cú pháp sau :

mkdir -p /test/freetuts/SmilerKai/mkdir

Hoặc nếu bạn không may tạo 1 thư mục trùng tên với thư mục đã tồn tại mà không sử dụng tùy chọn -p, nó cũng sẽ bị lỗi.

5. Cách cấp quyền khi tạo thư mục bằng mkdir trên Linux

Để tạo một thư mục với các quyền cụ thể, hãy dùng tùy chọn -m (-mode). Cú pháp để gán quyền cũng giống như lệnh chmod.

Ở ví dụ sau, mình đang tạo một thư mục mới với quyền 700, quyền này giúp chỉ người dùng tạo ra thư mục mới có thể truy cập vào nó:

mkdir -m 700 C-C++

Khi tùy chọn -m không được sử dụng, các thư mục mới được tạo thường có quyền 775 hoặc 755, tùy thuộc vào giá trị umask.

Như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn cách để tạo và làm việc với các thư mục với lệnh mkdir trên Linux.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top