Tổng hợp tất cả các lệnh Linux thường dùng qua ví dụ

Trong Linux có rất nhiều lệnh nên ta không thể nào nhớ hết được. Vì vậy, chỉ những lệnh nào mà ta sử dụng thường xuyên, lúc đó có thói quen và phản xạ thì sẽ nhớ đến một cách chi tiết.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ngược lại, những lệnh bạn không nhớ hoặc nhớ lơ tơ mơ thì sẽ không chắc chắn biết cách sử dụng. Nếu vậy thì hãy tham khảo bảng những lệnh Linux thường dùng nhất dưới đây nhé.

adduser/addgroup

Lệnh adduser và addgroup dùng để thêm người dùng và nhóm tương ứng vào hệ thống theo cấu hình mặc định được chỉ định trong file /etc/adduser.conf.

$ sudo adduser freetuts

Ví dụ này mình đã thêm user freetuts.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Xem chi tiết cách sử dụng lệnh này qua bài viết cách dùng lệnh useradd trong Linux.

agetty

agetty là một chương trình quản lý các thiết bị đầu cuối vật lý hoặc ảo và được gọi bởi init. Sau khi phát hiện kết nối, nó sẽ mở một cổng tty, hỏi tên đăng nhập của người dùng và gọi lệnh /bin/login. Agetty là một sự thay thế của Linux getty.

$ agetty -L 9600 ttyS1 vt100

alias

alias là một lệnh tích hợp sẵn rất hữu ích để tạo bí danh (phím tắt) cho một lệnh Linux. Nó rất hữu ích trong việc tạo ra các lệnh mới / tùy chỉnh từ các lệnh Linux hiện có:

$ alias home='cd /home/tecmint/public_html'

Lệnh trên sẽ tạo một bí danh gọi là home để nhảy đến thư mục /home/tecmint/public_html. Vì vậy bất cứ khi nào bạn nhập lệnh home thì nó sẽ đưa bạn vào thư mục /home/tecmint/public_html.

anacron

anacron là một Linux facility được sử dụng để chạy các lệnh định kỳ với tần suất được xác định theo ngày, tuần và tháng.

Không giống như chị em gái của nó là cron. Lệnh cron sẽ không chạy khi máy tính bị tắt nguồn và sau khi bật nguồn mà thời gian hẹn giờ đã trôi qua thì vẫn không chạy. Nhưng anacron thì khác, nó sẽ tiếp tục chạy sau khi bạn bật nguồn máy tính.

Xem thêm về xử lý lịch trình qua bài cách tạo cron job trong linux.

apropos

Lệnh apropos được dùng để hiển thị mô tả trang ngắn gọn của các lệnh khác trong Linux.

$ apropos fswatch 
$ apropos -l fswatch

Linux apropos Command Example png

apt

apt tool là một công cụ quản lý package cấp cao dành cho Debian và Ubuntu.

$ sudo apt update

Xem cách sử dụng lệnh apt để hiểu thêm cách dùng.

apt-get

apt-get là trình quản lý gói front-end mạnh mẽ và miễn phí dành cho hệ thống Debian / Ubuntu. Nó được sử dụng để cài đặt các gói phần mềm mới, gỡ bỏ các gói phần mềm có sẵn, nâng cấp các gói phần mềm hiện có cũng như nâng cấp toàn bộ hệ điều hành.

$ sudo apt-get update

Xem thêm cách dùng apt-get để hiểu rõ hơn cách dùng.

cat

Lệnh cat được dùng để xem nội dung của một hoặc nhiều file, sau đó hiển thị chúng ra màn hình.

$ cat file.txt

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top