Cách xóa Group bằng lệnh groupdel trong Linux

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng lệnh groupdel để xóa group trong Linux, đây là lệnh có công dụng ngược với lệnh groupadd.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong Linux, các nhóm được tạo ra nhằm mục đích phân quyền theo nhóm, giúp quản trị viên dễ dàng quản lý và phân quyền. Trong trường hợp bạn có một nhóm không có mục đích sử dụng nữa thì hãy xóa nó đi để giảm tải cho server.

Và để xóa người dùng ra khỏi nhóm thì bạn phải xem kỹ nhiều vấn đề, sau đây là hướng dẫn cụ thể.

1. Cú pháp lệnh groupdel trong Linux

Để xóa một group ra khỏi hệ thống Linux thì bạn sử dụng cú pháp sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

groupdel [OPTIONS] GROUPNAME

Trong đó GROUPNAME là tên group mà bạn muốn xóa, OPTIONS là những tùy chọn mà chúng ta sẽ học ở phần 2.

Lưu ý là chỉ có tài khoản root hoặc một tai khoản nằm trong nhóm root có quyền sudo thì mới sử dụng được lệnh này.

Ngoài ra, nếu một nhóm vẫn còn user thì bạn vẫn có thể xóa nhóm đó bình thường.

2. Dùng lệnh groupdel để xóa group trong Linux

Để xóa một group ra khỏi hệ thống thì bạn hãy thực thi lệnh groupdel kèm theo đó là tên group cần xóa.

Ví dụ: Để xóa group có tên là mygroup thì hãy chạy lệnh sau.

groupdel mygroup

Lệnh này sẽ xóa luôn thông tin của group nằm trong hai file /etc/group/etc/gshadow.

Nếu chạy thành công thì nó sẽ không in bất kì thứ gì cả. Nhưng nếu bạn xóa một group không tồn tại trong hệ thống thì sẽ nhận được lỗi như sau:

groupdel: group 'mygroup' does not exist

Trên là hướng dẫn cách sử dụng lệnh groupdel trong Linux để xóa group ra khỏi hệ thống.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top