Cách xóa file và thư mục trên Linux bằng lệnh command line

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách xóa file và thư mục trên Linux bằng cách sử dụng một trong ba lệnh command line: rm, unlink,và rmdir.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước tiên, bạn cần phải hiểu rằng trong Linux thì thư mục cũng chính là file, vì vậy bạn có thể sử dụng một số lệnh xóa file để xóa luôn thư mục. Điểm khác biệt là bạn thêm một số cờ cho phù hợp là được.

1. Cách xóa file trên Linux bằng command

Để xóa một file bất kì trên Linux bằng lệnh command line thì ta sử dụng hai lệnh rm hoặc unlink.

Lệnh unlink chỉ cho phép bạn xóa một file duy nhất, còn lệnh rm chó phép bạn xóa nhiều file cùng lúc.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trên Linux không có những phần mềm phục hồi dữ liệu như trên Windows, vì vậy bạn phải hết sức cẩn thận khi sử dụng những lệnh này. Sẽ rất khó để tìm lại dữ liệu sau khi bị xóa.

Để xóa một file thì ta có thể chạy một trong hai lệnh dưới đây:

unlink filename

Hoặc:

rm filename

Nếu file được bảo vệ (write-protected) thì bạn sẽ được Linux hỏi xác nhận, lúc này bạn hãy chọn Y và nhấn Enter để xóa. Ngược lại, nếu một file không được bảo vệ thì lệnh sẽ chạy mà không hỏi gì cả.

rm: remove write-protected regular empty file 'filename'?

Để xóa nhiêu file cùng lúc thì bạn có thể sử dụng lệnh rm, danh sách các file được ngăn cách bởi khoảng trắng.

rm filename1 filename2 filename3

Bạn cũng có thể sử dụng cú pháp của Regular Expression để tạo cú pháp danh sách các file cần xóa:

  • Dấu * đại diện cho các ký tự bất kì.

Ví dụ: Xóa tất cả các file có phần đuôi mở rộng là .pdf.

rm *.pdf

Cách này cực kì nguy hiểm, vì vậy bạn nên sử dụng lệnh ls để liệt kê danh sách các file trước rồi hãy xóa nhé.

Nếu bạn muốn lệnh rm luôn hỏi bạn trước khi xóa một file bất kì thì hãy thêm cờ -i nhé.

rm -i filename(s)

Còn muốn xóa file mà không cần phải hỏi, thậm chí là file đó đang được bảo vệ thì hãy thêm cờ -f.

rm -f filename(s)

2. Cách xóa thư mục trong Linux bằng command line

Trong Linux, bạn có thể xóa thư mục bằng cách sử dụng lệnh rmdirrm.

Lệnh rmdir được sử dụng để xóa thư mục trống, còn lệnh rm thì nó sẽ xóa thư mục và toàn bộ các file có trong thư mục đó. Nó sẽ sử dụng giải thuật đệ quy để xóa lần lượt các file và thư mục bên trong thư mục cần xóa.

Để xóa thư mục trống thì bạn có thể sử dụng lệnh rmdir và rm.

rm -d dirname
rmdir dirname

Để xóa thư mục có dữ liệu bên trong thì ta dùng lệnh rm.

rm -r dirname

Tương tự, nếu một file hoặc một thư mục bên trong đang ở trạng thái bảo vệ thì bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận xóa.

Để xóa thư mục không trống mà không nhắc hỏi, thậm chí là file được bảo vệ cũng không nhắc thì ta thêm hai cờ:

  • -r (recursive) - đệ quy
  • -f options - tùy chọn
rm -rf dirname

Để xóa nhiều thư mục cùng lúc thì ta thêm cờ -r, đằng sau là danh sách các thư mục:

rm -r dirname1 dirname2 dirname3

Tương tự, bạn cũng có thể sử dụng cú pháp Regular Expression để khai báo file cần xóa.

Trên là một số cách xóa file và thư mục trên Linux phổ biến nhất. Bạn có thể chọn cách nào cũng được, nhưng hãy cân nhắc trước khi xóa vì trên Linux rất khó phục hồi dữ liệu.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top