Cách đổi tên user, đổi PID, đổi tên thư mục home trong Linux

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi tên người dùng trong Linux. Qua đó bạn cũng cần đổi tên thư mục home, đổi UID nếu muốn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sử dụng lệnh usermod để thay đổi tên người dùng trong hệ điều hành Linux. Lệnh này sửa đổi file chứa thông tin tài khoản trên hệ thống để lưu lại thông tin mới, đó chính là file /etc/passwd.

Lưu ý rằng đây là file đặc biệt nên bạn không được phép sửa nó bằng các ứng dụng chỉnh sửa như VI Editor. Bởi vì cấu trúc của file cực kì quy tắc nên phải để Linux tự điều chính.

Ngoài ra, khi đổi tên user thì thư mục home cũng phải thay đổi theo để phản ánh đúng thư mục home của người dùng. Và để chắc ăn thì trước tiên bạn hãy lấy danh sách user trên Linux trước, tên mà bạn đổi sang không được trùng với tên trong danh sách này.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Đổi tên tài khoản user trên Linux

Trước tiên hãy chắc chắn rằng user bạn cần đổi tên phải thoát hoàn toàn ra khỏi hệ thống Linux, và không có bất kì một tiến trình nào đang xử lý dưới quyền của user đó.

Ngoài ra, trước khi xóa cũng nên backup lại dữ liệu để lỡ sau này còn phục hồi nhé. Sau đây là các bước thực hiện.

Giả sử mình cần đổi user tên từ Tom sang jerry trên Linux nhé.

Bước 1: Xem thông tin liên quan đến người dùng, các lệnh hỗ trợ cần thiết.

Bạn hãy sử dụng lệnh id để xem những ràng buộc liên quan đến người dùng cần xóa.

id tom

Tiếp theo sử dụng lệnh Grep để trích xuất thông tin đăng nhập của người dùng nằm trong file /etc/passwd file.

grep '^tom:' /etc/passwd

Xem thông tin các group mà user tom đang thuộc về:

grep 'tom' /etc/group
groups tom

Tìm thư mục chính của người dùng tên tom.

ls -ld /home/tom/

Cuối cùng, hãy xóa tất cả những tiến trình liên quan đến user Tom để đảm bảo an toàn.

ps aux | grep tom
ps -u tom

Bước 2: Tìm và đổi tên người dùng từ Tom sang Jerry

Bạn hãy chạy lệnh sau:

usermod -l jerry tom

Bạn sẽ gặp lỗi như sau nếu user Tom vẫn đang hoạt động, hoặc có một số task nào đó đang chạy dưới quyền của user Tom.

usermod: user tom is currently used by process 6886

Lúc này thì bạn cần chạy các lệnh sau để kill toàn bộ tiến trình và logout người dùng Tom.

pkill -u tom pid
pkill -9 -u tom
usermod -l jerry tom

Bước 3: Đổi tên thư mục Home trên Linux

Ta sử dụng lần lượt các lệnh sau: Trong đó lệnh usermod dùng để đổi tên thư mục home, hai lệnh còn lại để tham khảo thông tin.

usermod -d /home/jerry -m jerry
id jerry
ls -ld /home/jerry

Bước 4: Đổi UID nếu muốn

Chạy các lệnh sau để đổi UID của user. Và tương ự, lệnh id tom dùng để thao khảo thông tin trước và sau khi đổi.

id tom
usermod -u 10000 tom
id tom

Nếu bạn muốn xem thêm thông tin về lệnh help thì hãy đặt option --help vào đằng sau lệnh usermod để xem thông tin phần help.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách đổi tên người dùng trong LInux bằng cách sử dụng lneh usermod. Chúc bạn thực hiện thành công nhé.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top