Tham số (Parameters) trong Shell Script

Trong bài này bạn sẽ được học cách xử lý tham số đầu vào của một chương trình shell. Nếu bạn từng học qua lập trình thì sẽ biết với mỗi hàm sẽ có các tham số truyền vào, điều này tương đương mỗi chương trình shell có thể xem như là một hàm, và nó sẽ có tham số truyền vào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ khi bạn viết chương trình di chuyển file nhanh từ folder /etc sang folder /usr thì sẽ cần hai tham số đó là tên file cần di chuyển và tên mới. Ok trước tiên mình sẽ giới thiệu hàm read dùng để lấy thông tin từ bàn phím.

1. Hàm read lấy thông tin từ bàn phím

Để lấy thông tin mà người dùng nhập từ bàn phím thì bạn sử dụng hàm read.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

read variable

Ví dụ:

var "Nhap ten cua ban"
read name
echo $name

2. Nhận tham số parameters trong shell

Để truyền một giá trị vào shell thông qua dòng lệnh command thì ta sẽ sử dụng tham số, cú pháp như sau:

sh sh_file_name.sh param1 param2 param3

Khi truyền vào thì thứ tự của tham số lần lượt là $1 $2 $3, ví dụ.

read.sh
echo $1
echo $2
echo $3

Bây giờ bạn hãy chạy lệnh sau: sh read.sh freetuts cuong thehalfheart thì kết quả sẽ như hình sau:

parameter script png

Như vậy các tham số sẽ cách nhau bằng khoảng trắng. Vậy nếu muốn truyền một chuỗi thông báo thì sao? Bạn sẽ đặt nó trong cặp nháy đơn để shell biết đó là một chuỗi, nếu không nó sẽ tách ra thành nhiều tham số.

Ví dụ
sh read.sh "Nguyen van Cuong" "thehalfheart" "freetuts.net"

3. Ví dụ viết shell script di chuyển file

Giả sử mình đang ở thư mục /usr/local/bin, bây giờ mình muốn viết shell script di chuyển một file ở thư mục này sang thư mục /temp thì làm như sau:

# Move file
mv /usr/local/bin/$1 /tmp/$2

Giả sử muốn di chuyển file freetuts và đặt tên mới là freetutsdotnet thì chạy command như sau:

sh move_file.sh freetuts freetutsdotnet

4. Lời kết

Như vậy là mình đã hướng dẫn bạn cách tiếp nhận tham số parameter trong shell script, bày này khá đơn giản, mục đích là giúp bạn biết cách lấy giá trị tham số truyền vào khi làm việc với shell script.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top