Xử lý toán học (Math) trong Shell Script

Shell Script cũng là một dạng ngôn ngữ lập trình nên chắc chắn sẽ có sử dụng biểu thức tính toán, có điều hơi khác so với các ngôn ngữ khác là bạn phải sử dụng biểu thức khai báo riêng thì trình biên dịch shell mới biết để xử lý. Và trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách xử lý tính toán trong Shell Script.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước tiên bạn hãy tạo một file tên là expr.sh để thực hành nhé, mọi đoạn code dưới đây sẽ thực hiện trên file này.

1. Sử dụng expr với kiểu integer

Với các ngôn ngữ khác thì việc tính toán chỉ cần sử dụng các ký hiệu phép toán như cộng(+) trừ(-) nhân(\*) chia(/), nhưng với linux thì ta kèm theo hàm expr. Lưu ý với phép nhân thì cú pháp là \* * là ký tự đặc biệt trong shell.

Bạn mở file expr.sh lên và nhập vào nội dung sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

a=12
b=6

echo $a / $b
echo $a - $b
echo $a \* $b
echo $a % $b
echo $a + $b

Bạn chạy file này lên bằng lệnh sh expr.sh thì kết quả như hình sau:

expr example png

Như vậy kết quả đã không được như mong đợi, lý do là bạn không sử dụng biểu thức expr. Bây giờ bạn hãy sửa lại nội dung của file expr.sh như sau:

a=12
b=6

echo `expr $a / $b`
echo `expr $a - $b`
echo `expr $a \* $b`
echo `expr $a % $b`
echo `expr $a + $b`

Chạy lên bạn sẽ thấy kết quả như sau:

expr example 1 png

Ngoài xử lý tính toán ra expr còn dùng để thực hiện phép so sánh, kết quả sẽ trả về 1 hoặc 0.

$ expr 11 = 11
1
$ expr 11 = 12
0

Bạn cũng có thể kết hợp với biến.

$ age=11
$ expr $age = 11
1

2. Sử dụng factor chia thành tích các số nguyên tố

Lệnh factor sẽ phân bổ một số thành nhiều số và các số đó tích với nhau sẽ bằng số ban đầu đi từ nhỏ đến lớn. Ví dụ mình nhập vào số 12, thì trong khoảng 12 sẽ có các số nguyên tố là 2 - 3 - 5 - 7 - 11, trong chuỗi dãy này thì nó sẽ ưu tiên từ nhỏ tới lớn, có thể sử dụng nhiều số cùng một lúc => kết quả sẽ là 2 2 3 vì tích 3 số này bằng 12.

Ví dụ
$ factor 54
54: 2 3 3 3

Mình cũng không rõ lệnh này có tác dụng gì nhiều trong lập trinh Linux không, thấy nó rất ít khi sử dụng trong tính toán.

3. Sử dụng jot để sinh ra dãy số liên tiếp

Lệnh jot dùng để sinh ra một dãy các số ngẫu nhiên trong một khoảng cho trước, nếu bạn không thiết lập khoảng thì nó sẽ sinh các số liên tiếp và bắt đầu từ 1. Cú pháp của nó như sau:

jot so_luong so_bat_dau so_ket_thuc

Trường hợp 1 tham số

Trường hợp này nó sẽ sinh ra các số liên tiếp và bắt đầu từ 1.

$ jot 5
1
2
3
4
5

Trường hợp 2 tham số

Trường hợp này sinh ra các số liên tiếp và bắt đầu bằng tham số thứ 2.

$ jot 5 11
11
12
13
14
15

Trường hợp 3 tham số

Trường hợp này sinh ra các số bắt đầu tại tham số thứ 2 và kết thúc tại tham số thứ 3. Sẽ có hai trường hợp:

  • Nếu khoảng xác lập ngắn hơn tổng số cần sinh thì nó sẽ sinh các số trùng nhau
  • Nếu khoảng xác lập dài hơn tổng số cần sinh thì nó sẽ sinh ra các số không liên tiếp

Ví dụ 1
$ jot 4 5 20
5
10
15
20

Ví dụ 2
$ jot 6 5 27
5
9
14
18
23
27

Ví dụ 3
$ jot 5 11 13
11
12
12
12
13

Còn rất nhiều nhưng mình sẽ trình bày nó ở một bài khác.

4. Sử dụng bc để tính toán với số thực

Lệnh expr chỉ có tác dụng với số nguyên, còn với số thực thì bạn phải sử dụng module bc, cú pháp như sau:

Ví dụ
$ echo "123.4+5/6-(7.89*1.234)" | bc
113.664

Nếu bạn chạy lệnh mà bị báo lỗi tức là bạn chưa cài đặt, lúc này bạn thực hiện lệnh sau để cài đặt:

sudo apt install bc

Kết quả thường nó sẽ làm tròn, để lấy chi tiết kết quả chưa làm tròn thì bạn thêm tham số -l đằng sau lệnh bc.

Ví dụ
$ echo "(10 / 3)" | bc -l
3.33333333333333333333

5. Lời kết

Như vậy mình đã giới thiệu sơ lược một số lệnh dùng để xử lý tính toán với số trong Linux shell script, những lệnh này là nền tảng để bạn thực hiện tính toán khi viết script. Shell script ngày càng hấp dẫn phải không các bạn, để lập trình nó rất khó chứ không phải dễ như bạn nghĩ đâu.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top