Sử dụng mảng (Array) trong Shell Script

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về mảng và xử lý mảng trong shell script, đây là loại dữ liệu rất quan trọng trong lập trình bởi sự tiện dụng của nó trong việc lưu trữ dữ liệu. Về bản chất thì nó cũng tương tự các ngôn ngữ khác, chỉ khác ở trình bày cú pháp.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bạn có thể lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau trong mảng, mỗi phần tử sẽ là một giá trị và một kiểu dữ liệu, thay vì tạo nhiều biến thì bạn chỉ cần tạo một biến và việc này giúp bạn dễ dạng quản lý biến hơn.

Trước tiên ta cần tìm hiểu về cú pháp khai báo biến đã nhé.

1. Khai báo array trong shell script

Không giống như C++ là phải khai báo tổng số phần tử mà bạn chỉ cần bổ sung phần tử trong quá trình chạy chương trình. Ví dụ dưới đây là mình khai báo mảng chứa thông tin của cá nhân mình.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

DOMAIN[0]="freetuts.net"
DOMAIN[1]="Nguyen Van Cuong"
DOMAIN[2]="thehalfheart@gmail.com"
DOMAIN[3]="0979306603"

Cú pháp khai báo không khác gì các ngôn ngữ khác phải không các bạn.

Cú pháp
variable[index]=value

Tạo giá trị lúc khởi tạo biến

Nếu bạn muốn khởi tạo các giá trị cho biến lúc khai báo thì làm như sau:

Đối với ksh shell:

set -A array_name value1 value2 ... valuen

Đối với bash shell:

array_name = (value1 ... valuen)

Nhìn vào hai cú pháp trên thì chắc chắn bạn sẽ muốn viết theo cách của bash shell hơn phải không nào ;) Mình sẽ viết series học shell base ở một series khác.

2. Xử lý giá trị của các phần tử trong mảng

Sau khi bạn tạo biến và khai báo các phần tử xong thì đôi lúc cần lấy các thông tin đó ra để sử dụng, lúc này bạn sẽ thực hiện với cú pháp sau:

echo ${variable[index]}

Với ví dụ ở phần trên thì mình sẽ lấy như sau:

#!/bin/sh

DOMAIN[0]="freetuts.net"
DOMAIN[1]="Nguyen Van Cuong"
DOMAIN[2]="thehalfheart@gmail.com"
DOMAIN[3]="0979306603"

echo "Domain ${DOMAIN[0]}"
echo "Author ${DOMAIN[1]}"
echo "Mail ${DOMAIN[2]}"
echo "Phone ${DOMAIN[3]}"

Bạn hãy lưu đoạn code này trong file array.sh, sau đó chạy lênh sau và xem kết quả:

sh array.sh
Domain freetuts.net
Author Nguyen van Cuong
Mail thehalfheart@gmail.com
Phone 0979306603

3. Lời kết

Mảng là kiểu dữ liệu rất quan trọng và hữu ích, nó giúp ta quản lý biến một cách dễ dàng hơn. Hy vọng qua bài này bạn đã biết được cách sử dụng mảng trong shell script ở mức căn bản, sau này khi vào phần nâng cao chắc chắn sẽ gặp lại bài này.

Bài này mình xin dừng tại đây, bài tiếp theo ta sẽ tìm hiểu các toán tử thông dụng trong shell script Linux.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top