Cách cài đặt PHP 5.6 trên CentOS 7

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt PHP 5.6 trên CentOS 7, đây là bản nâng cấp cao nhất của phiên bản PHP5 trên Linux.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Theo mặc định thì kho lưu trữ PHP package cho CentOS 7 chỉ có PHP 5.4, một phiên bản đã quá cũ và không có quá nhiều người muốn sử dụng nữa. Để cập nhật các tính năng và bản cập nhật bảo mật mới nhất của PHP5 thì bạn cần phải update lên PHP 5.6.

Bạn cũng có thể bắt gặp từ khóa "install php 5.6 centos 7" khi tìm kiếm trên Google cho bài viết này. Và trong bài này mình sẽ chỉ cài đặt các phiên bản ổn định được hỗ trợ của PHP 5.5 hoặc PHP 5.6 trên CentOS 7.

Các bước cài đặt PHP 5.6 trên CentOS 7

1. Để cài đặt PHP 5.6 thì trước tiên bạn cần phải cài đặt và khởi động 2 repo, đó là EPEL Remi trên CentOS 7 bằng cách chạy hai dòng lệnh cài đặt sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

# yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
# yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

2. Tiếp theo hãy cài đặt yum-utils, một tiện ích tích hợp với yum để bổ sung các tính năng mặc định của nó, giúp các tùy chọn quản lý package nâng cao hơn và dễ sử dụng hơn.

# yum install yum-utils

3. Một trong những ứng dụng quan trọng nhất được cung cấp bởi yum-utils yum-config-manager. Bạn có thể kích hoạt Repo Remi làm kho lưu trữ mặc định để cài đặt các phiên bản PHP khác nhau.

Ví dụ, nếu bạn muốn cài đặt PHP 5.5, PHP 5.6 hoặc PHP 7.2 trên CentOS 7, chỉ cần kích hoạt nó và cài đặt như sau.

# yum-config-manager --enable remi-php55   [Install PHP 5.5]
# yum-config-manager --enable remi-php56   [Install PHP 5.6]
# yum-config-manager --enable remi-php72   [Install PHP 7.2]

4. Đến bước này là bạn đã chọn và bật các phiên bản của PHP cần cài đặt, bạn có thể cài đặt PHP, và mình đã chọn PHP 5.6 nên tất cả những module mình cần sẽ như sau.

# yum-config-manager --enable remi-php56   [Install PHP 5.6]
# yum install php php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql php-ldap php-zip php-fileinfo

Những điều quan trọng cần lưu ý:

  • Trong trường hợp bạn đã lỡ cài PHP 5.6 rồi nhưng muốn hạn phiên bản xuống 5.5 thì bạn phải xóa phiên bản 5.6 đi, sau đó chạy lại lệnh cài đặt từ đầu ở bước 1.
  • Ngoài ra, bạn cũng có thể cài đặt nhièu phiên bản PHP trên Linux, chọn phiên bản mặc định khi sử dụng.

Nếu mọi thứ đã xong thì bạn có thể chạy lệnh sau để kiểm tra version của PHP.

# php -v

Đó là tất cả những gì bạn cần để cài đặt PHP 5.6 trên CentOS 7. Chúc bạn thành công!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top