Cách kiểm tra địa chỉ IP trên Linux

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách kiểm tra địa chỉ IP trên Linux, với cách này bạn sẽ biết được máy tính của bạn có địa chỉ IP là bao nhiêu.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Biết địa chỉ IP của thiết bị là điều quan trọng khi giải quyết khắc phục các sự cố về mạng, thiết lập kết nối hoặc cấu hình tường lửa.

Địa chỉ IP có thể được phân thành hai loại, publicprivate. IP public là một địa chỉ IP duy nhất và có thể được truy cập từ Internet. Địa chỉ IP private được dành riêng cho việc sử dụng nội bộ trong mạng riêng của bạn và không cần tiếp xúc trực tiếp với Internet. Hơn nữa, có hai loại địa chỉ IP, IP phiên bản 4 (IPv4) và IP phiên bản 6 (IPv6).

Bài viết này chia sẻ một số phương pháp khác nhau để xác định Địa chỉ IP public và private trên hệ thống Linux.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

1. Tìm địa chỉ IP Private trên Linux

Địa chỉ IP private không thể định tuyến qua internet và chỉ hoạt động trong mạng cục bộ. Thông thường thì mỗi thiết bị cục bộ sẽ được gán một địa chỉ IP duy nhất, để từ đó có thể tìm và truy xuất đến đúng thiết bị.

Các thiết bị trong mạng cục bộ kết nối Internet thông qua NAT (network address translation).

Các dãy địa chỉ IPv4 dưới đây được dành riêng cho các private networks:

  • 10.0.0.0/8
  • 172.16.0.0/12
  • 192.168.0.0/16

Bạn có thể xác định địa chỉ IP private bằng cách truy vấn vào network stack bằng các lệnh như ip, ifconfig hoặc hostname.

Công cụ tiêu chuẩn để hiển thị và cấu hình các network interfaces là ip.

Để hiển thị danh sách tất cả các network interfaces và địa chỉ IP được liên kết thì hãy nhập lệnh sau:

ip addr

Kết quả sẽ trả về như bên dưới, phần địa chỉ riêng IP private đã được mình bôi đậm.

xem ip private JPG

Bạn cũng có thể sử dụng các lệnh sau để hiển thị địa chỉ IP private:

hostname -I
ifconfig

2. Tìm địa chỉ IP public trên Linux

Địa chỉ IP public là địa chỉ IP có thể định tuyến toàn cầu được gán cho một thiết bị mạng, cho phép thiết bị đó truy cập trực tiếp vào Internet. Chúng được ISP gán cho thiết bị và mỗi thiết bị có một địa chỉ IP public duy nhất.

Địa chỉ IP public được sử dụng bởi bộ định tuyến home routers, web servers, mail servers ..

Việc xác định địa chỉ IP public bao gồm việc liên hệ với máy chủ từ xa qua giao thức HTTP / HTTPS hoặc DNS và lấy địa chỉ IP từ phản hồi của máy chủ từ xa đó.

Trên máy tính để bàn, cách dễ nhất để tìm ra địa chỉ IP công cộng của bạn là nhập “what is my ip” trong trình duyệt của bạn.

what is my ip JPG

Đấy là mình chạy trên máy laptop của mình đang kết nối wifi. Nếu bạn có máy chủ và có mua IP public thì nó sẽ có dạng như sau:

what is my ip 1 JPG

Nếu bạn đang sử dụng máy chủ Linux, hoặc bạn muốn gán địa chỉ IP cho một biến shell script thì bạn có thể sử dụng các công cụ dòng lệnh như dig, curl và wget.

Hầu hết các nhà cung cấp DNS, chẳng hạn như OpenDNS và Google cho phép bạn truy vấn máy chủ của họ và lấy địa chỉ IP công khai của bạn.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ lệnh nào dưới đây để lấy IP của mình:

dig ANY +short @resolver2.opendns.com myip.opendns.com
dig ANY +short @resolver2.opendns.com myip.opendns.com
dig ANY +short @ns1-1.akamaitech.net ANY whoami.akamai.net

Có nhiều dịch vụ HTTP / HTTPS trực tuyến phản hồi bằng địa chỉ IP công cộng của bạn, điển hình là:

curl -s http://tnx.nl/ip
curl -s https://checkip.amazonaws.com
curl -s api.infoip.io/ip
curl -s ip.appspot.com
wget -O - -q https://icanhazip.com/

Nếu lệnh nào ở trên không hoạt động thì có thể website của họ bị chết, hoặc bạn cần kiểm tra lại kết nối internet trên máy tính của mình.

Bạn có thể tạo một bí danh alias trong file ~/.bashrc hoặc ~/.zshrc để giúp không phải nhớ những dòng lệnh quá dài dòng:

alias pubip='dig ANY +short @resolver2.opendns.com myip.opendns.com'

Bây giờ mỗi lần bạn nhập lệnh pubip trên terminal thì lập tức nhận về địa chỉ IP public của bạn.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các xem địa chỉ IP private và địa chỉ IP public trên máy tính Linux.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top