Cách thêm dữ liệu (text) vào cuối file trong Linux

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm dữ liệu text vào cuối file trong Linux, có rất nhiều lệnh Linux giúp bạn làm được điều này, và chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu nó nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong khi làm việc với các file cấu hình trong Linux, đôi khi ta cần nối thêm dữ liệu vào cuối file hiện có (chẳng hạn như thông số cấu hình của file), thì cách đơn giản nhất là hãy bổ sung nó ở cuối file để tránh bị ghi đè.

1. Thêm text vào cuối file bằng toán tử >> trong Linux

Toán tử >> dùng để chuyển dữ liệu đến một file, nếu file không tồn tại thì nó sẽ được tạo, nhưng nếu tồn tại thì dữ liệu sẽ được thêm vào cuối file.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng lệnh echo để nối văn bản vào cuối file như sau.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

# echo "/mnt/pg_master/wal_archives     10.20.20.5(rw,sync,no_root_squash)" >> /etc/exports

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng lệnh printf (đừng quên sử dụng ký tự \ n để thêm vào dòng tiếp theo).

# printf "/mnt/pg_master/wal_archives     10.20.20.5(rw,sync,no_root_squash)\n" >> /etc/exports

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh cat để nối văn bản từ một hoặc nhiều file và nối nó vào một file khác.

Trong ví dụ sau, các file hệ thống được nối vào file cấu hình / etc / export đã được thêm vào file văn bản có tên là shared.txt.

# cat /etc/exports
# cat shares.txt
# cat shares.txt >>  /etc/exports
# cat /etc/exports

using cat and append operator png

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng các lệnh dưới đây để nối thông số (văn bản) cấu hình vào cuối file.

# cat /etc/exports
# cat >>/etc/exports<s<EOF
> /backups 10.20.20.0/24(rw,sync)
> /mnt/nfs_all 10.20.20.5(rw,sync)
> EOF
# cat /etc/exports

using here document png

* Chú ý: Đừng nhầm lẫn giữa toán >>> nhé. Nếu sử dụng toán tử > thì nó sẽ xóa nội dung của file đó rồi ghi đè lên. Điều này có thể dẫn đến mất dữ liệu.

2. Thêm text vào cuối file bằng lệnh tee trong Linux

Lệnh tee sẽ sao chép văn bản từ đầu vào (bên trái của lệnh) và ghi nó vào đầu ra (bên phải của lệnh). Bạn có thể sử dụng cờ -a của nó để nối văn bản vào cuối file như ví dụ dưới đây.

# echo "/mnt/pg_master/wal_archives     10.20.20.5(rw,sync,no_root_squash)" | tee -a /etc/exports
Hoặc
# cat shares.txt | tee -a /etc/exports

using tee command for appending png

Bạn cũng có thể sử dụng đoạn code dưới đây.

# cat <<EOF | tee -a /etc/exports
>/backups 10.20.20.0/24(rw,sync)
>/mnt/nfs_all 10.20.20.5(rw,sync)
EOF

using here document with tee command png

Trên là hai phương pháp thêm dữ liệu văn bản vào cuối file trong Linux, cách thứ nhất là sử dụng toán tử >>, cách thứ hai là sử dụng lệnh tee. Tùy vào thói quen của bạn mà chọn lệnh phù hợp nhé.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top