Cách lấy danh sách file và sắp xếp theo kích thước trên Linux

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy danh sách các file và sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần theo kích thước của chúng trên VPS / Server sử dụng Linux.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khi VPS / Server của bạn chạy nhiều dự án thì đồng nghĩa với việc có rất nhiều file được upload lên. Việc kiểm soát được dung lượng các file đó sẽ giúp quản trị viên biết được tình hình của hệ thống.

Và thông thường ta hay quan tâm đến file nào nặng nhất, hoặc file nào nhẹ nhất để tìm ra hướng giải pháp. Và sau đây mình sẽ chỉ cho bạn cách lấy sắp xếp các file theo dung lượng của chúng nhé.

Để liệt kê danh sách các file trong thư mục thì ta sử dụng lệnh ls. Lệnh này sẽ trả về danh sách các file trong thư mục hiện tại (tức là thư mục mà bạn đang chạy lệnh ls này).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

$ ls

list all files using ls command png

Lệnh ls có một số tham số, như ví dụ dưới đây.

$ ls -la
OR
$ ls -la /var/www/html/admin_portal/

Trong đó cờ -l có nghĩa là hiển thị danh sách dài (long), và -a là yêu cầu hiển thị tất cả các file bao gồm cả những file bắt đầu bằng dấu chấm (.) hoặc file ẩn.

Để hiển thị tất cả các file nhưng bỏ qua file bắt đầu bằng dấu chấm hoặc file ẩn thì ta sử dụng -A thày vì -a.

$ ls -lA

Để hiển thị tất cả các file và sắp xếp theo kích thước thì ta sử dụng cờ -S. Theo mặc định thì nó sắp xếp theo thứ tự giảm dần, nghĩa là file lớn nằm trên và file nhỏ nằm dưới.

$ ls -laS /var/www/html/admin_portal/

list all files sort by size png

Nếu bạn muốn kích thước file hiển thị ở dạng ngắn gọn thì thêm tùy chọn -h.

list all files sort by size in human readable format png

Và để sắp xếp theo kích thước tăng dần, tức là file nhỏ nằm trên và file lớn nằm dưới thì ta sử dụng cờ -r.

$ ls -laShr /var/www/html/admin_portal/

list all files sort by size in human readable format in reverse order png

Và để hiển thị tất cả các file nằm trong cả sub folder thì ta phải sử dụng thêm tùy chọn -R.

$ ls -laShR /var/www/html/admin_portal/

list subdirectories recursively png

Như trong hình thì bạn thấy lệnh này đã list ra các file nằm trong thư mục /var/www/html/admin_portal/, ngoài ra nó còn list luôn cả các file nằm trong sub folder app.

Trên là cách sử dụng lệnh ls trong Linux để lấy danh sách các file và sắp xếp theo kích thước của chúng. Chúc bạn thành công!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top