Top 10 cách dùng lệnh Grep trong Linux hay nhất

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một câu lệnh cực kì hữu ích và mạnh mẽ, đó là lệnh Grep trong Linux. Grep Linux có chức là tìm kiếm chuỗi cho trước ở trong file.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Grep sẽ có sẵn trên các bản phân phối của Linux. Nếu máy bạn chưa có bạn có thể sử dụng lệnh sau:

sudo apt-get install grep

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những ví dụ thực tế để các bạn có thể hiểu rõ hơn nào.

1. Grep Linux: tìm kiếm chuỗi ở trong file

Đây là lệnh cơ bản nhất và cũng thường được sử dụng nhất khi ta muốn tìm kiếm một chuỗi trong một file bất kì.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

grep "learn linux"  learn.txt
#Trong ví dụ này ta tìm kiếm chuỗi "learn linux" ở trong file learn.txt

Kết quả sẽ hiển thị ngay trên màn hình terminal theo dòng nào có chứa chuỗi "learn linux" ở trong file. Và dòng này sẽ được highlight.

2. Grep Linux: tìm kiếm không phân chữ hoa / thường

Trong một số trường hợp chúng ta muốn kiểm tra trong file liệu có chuỗi mà chúng ta cần tìm hay không , mà không phân biệt hoa thường thì chúng ta sử dụng thêm options -i.

grep -i "learn linux"

Trong ví dụ này thì chuỗi "LEARN LINUX" ở trong file cũng sẽ được tìm thấy. Vì nó không phân biệt hoa thường nữa.

3. Grep Linux: tìm kiếm chuỗi trong nhiều file

Ví dụ như chúng ta muốn tìm kiếm chuỗi "learn linux" nhưng ta ko nhớ rõ tên của file đó, mà ta chỉ nó file đó có đuôi là .txt.

Vậy ta sẽ tìm kiếm tất cả file bằng cách sau.

grep "learn linux"  *.txt
# kí tự * ở đây có nghĩa là bất kì file nào có đuôi là .txt sẽ đều được tìm kiếm.

4. Grep Linux: đếm số lần xuất hiện của chuỗi trong file

Ví dụ như ta có một file test.txt như sau.

unix is great os. unix is opensource. unix is free os

Bây giờ chúng ta muốn đếm số lần xuất hiện của chuỗi "unix" có trong file. Ta thực hiện như sau.

cat test.txt | grep -c "unix"

Kết quả sẽ trả về cho chúng ta là 3 trên màn hình terminal.

5. Grep Linux: tìm kiếm chuỗi trong tất cả các thư mục

Nếu bạn muốn tìm kiếm chuỗi trong một thư mục hiện tại , và nó có rất nhiều thư mục con ở trong đó thì cách tốt nhất để tìm kiếm không bị thiếu thư mục nào là chúng ta sử dụng options -r.

grep -r "learn linux"

6. Grep Linux: tìm kiếm ngược

Chúng ta có thể sử dụng grep để tìm kiếm tất cả những dòng không chứa chuỗi mà chúng ta muốn tìm kiếm.

grep -v "learn linux" learn.txt

Kết quả sẽ trả về cho chúng ta những dòng không chứa chuỗi "learn linux" trong file learn.txt

7. Grep Linux: tìm kiếm chính xác chuỗi xuất hiện trong file

Để tìm kiếm chính xác chữ mình muốn tìm trong file thì chúng ta sử dụng options -w có trong lệnh grep.

Sự khác nhau khi chúng ta sử dụng -w và không sử dụng -w đó là, nếu không sử dụng -w thì lệnh grep sẽ tìm kiếm tất cả những dòng có chứa chuỗi mà chúng ta tìm kiếm.

grep -w "linux" learn.txt

Kết quả sẽ hiển thị ra dòng có chứa chính xác chuỗi ra màn hình terminal .

8. Grep Linux: hiển thị số thứ tự từng dòng của kết quả

Đôi khi chúng ta sẽ muốn biết kết quả của chuỗi mà chúng ta tìm thấy nằm ở dòng thứ mấy trong file.

Để giải quyết vấn đề này chúng ta sử dụng lệnh grep với options -n.

grep -n "learn" linux.txt

9. Grep Linux: hiển thị ra danh sách các file có chứa chuỗi cần tìm kiếm

Ví dụ như chúng ta đang ở trong một có rất nhiều file , mà bây giờ chúng ta muốn tìm kiếm liệu file nào có chứa chuỗi "learn linux" ?? Thi chúng ta sử dụng lệnh grep với options -l sẽ giúp chúng ta liệt kê ra các file có chứa chuỗi "learn linux".

grep -l "learn linux" *

10. Grep Linux: giới hạn số dòng output của lệnh grep

Trong một số trường hợp output của lệnh grep mà chúng ta sử có quá nhiều , thì chúng ta muốn giới hạn số dòng mình muốn nhìn thấy thì thực hiện như nào?

Chúng ta sẽ sử dụng options -m có trong lệnh grep.

grep -m2 "learn linux" learn.txt
# 2 có nghĩa là số dòng mà bạn muốn nhìn thấy

Tổng kết: Trên là tổng hợp 10 ví dụ về lệnh Grep trong Linux hữu ích nhất, đây là những cách dùng rất phổ biến và được áp dụng rất nhiều trong quá trình quản trị Linux.

Vậy trong bài ngày hôm nay chúng ta đã học qua cách sử dụng lệnh grep cơ bản trong linux, hẹn gặp lại bạn ở bài tiếp theo.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top