17 lệnh Netstat trong Linux dùng để quản lý mạng

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng lệnh Netstat trong Linux, đây là lệnh rất quan trọng khi quản lý hệ thống Linux, nó giúp ta giám sát được lượng truy cập mạng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

I. Lệnh Netstat trong Linux là gì?

Netstat (thống kê mạng) là một lệnh dùng để giám sát các kết nối mạng cả chiều đến và chiều đi từ server, cũng như xem bảng định tuyến (routing table), thống kê giao diện, v.v.

Netstat có sẵn trên tất cả các hệ điều hành Unix và cũng có trên Windows. Nó rất hữu ích về mặt khắc phục sự cố mạng và đo lường hiệu suất. Netstat là một trong những công cụ gỡ lỗi dịch vụ mạng cơ bản nhất, cho bạn biết cổng nào đang mở và liệu có chương trình nào đang nghe trên cổng hay không.

Công cụ này rất quan trọng và hữu ích cho các quản trị viên mạng Linux cũng như người quản trị hệ thống, giúp theo dõi và khắc phục các sự cố liên quan đến mạng và xác định hiệu suất lưu lượng mạng. Các ví dụ trong bài viết này chỉ bạn cách sử dụng lệnh netstat để giải quyết những hành động thường ngày phải làm.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

II. Các ví dụ về lệnh netstat trong Linux

Sau đây là những ví dụ thường gặp nhất khi bạn quản trị mạng trên Linux.

1. Liệt kê tất cả các cổng của kết nối TCP và UDP

Liệt kê tất cả các cổng (cả TCP và UDP) bằng cách sử dụng tùy chọn netstat -a.

# netstat -a | more

2. Liệt kê những port đang sử dụng phương thức TCP

Để liệt kê các kết nối ở cổng TCP (Transmission Control Protocol) thì ta sử dụng netstat -at.

# netstat -at

3. Liệt kê những port đang sử dụng phương thức UDP

Để liệt kê các kết nối cổng UDP (User Datagram Protocol) thì ta sử dụng netstat -au.

# netstat -au

4. Liệt kê những port đang ở trạng thái listening

Để liệt kê những cổng đang có trạng thái là listening thì ta sử dụng lệnh netstat -l.

# netstat -l

5. Liệt kê những port đang ở trạng thái listening dùng phương thức TCP

Để liệt kê tất cả các cổng TCP listening thì ta sử dụng tùy chọn netstat -lt.

# netstat -lt

6. Liệt kê những port đang ở trạng thái listening dùng phương thức UDP

Để liệt kê tất cả các cổng UDP listening thì ta sử dụng tùy chọn netstat -lu.

# netstat -lu

7. Liệt kê tất cả cổng UNIX Listening

Để liệt kê tất cả các cổng UNIX Listening thì ta dùng lệnh netstat -lx.

# netstat -lx

8. Hiển thị thống kê theo giao thức

Hiển thị số liệu thống kê theo giao thức. Theo mặc định, thống kê được hiển thị cho các giao thức TCP, UDP, ICMP và IP. Tham số -s dùng để chỉ định một tập hợp tất cả các giao thức.

# netstat -s

9. Hiển thị thống kê theo giao thức TCP

Để hiển thị thống kê của giao thức TCP thì ta sử dụng lệnh netstat -st.

# netstat -st

9. Hiển thị thống kê theo giao thức UDP

Để hiển thị thống kê của giao thức UDP thì ta sử dụng lệnh netstat -su.

# netstat -su

11. Hiển thị tên dịch vụ với số PID

Để hiển thị tên dịch vụ với số PID của họ thì ta sử dụng tùy chọn netstat -tp.

# netstat -tp

12. Hiển thị chế độ Promiscuous

Ví dụ dưới đây hiển thị chế độ Promiscuous với tùy chọn -ac, netstat sẽ in thông tin và sau mỗi 5 giây chúng sẽ refresh lại.

# netstat -ac 5 | grep tcp

13. Hiển thị Kernel IP routing

Hiển thị bảng định tuyến Kernel IP với netstat và lệnh route.

# netstat -r

14. Hiển thị Network Interface Transactions

Ta sử dụng lệnh netstat -i.

# netstat -i

15. Hiển thị Kernel Interface Table

Hiển thị Kernel Interface Table sẽ giống như lệnh ipconfig.

# netstat -ie

16. Hiển thị thông tin của IPv4 và IPv6

# netstat -g

17. Hiển thị thông tin network một cách liên tục

Bạn muốn hiển thị thông tin của network sau mỗi giây và cập nhật liên tục thì dùng lệnh sau.

# netstat -c

Trên là tổng hợp 17 ví dụ về cách sử dụng lệnh netstat trong Linux, giúp quản trị viên kiểm soát được hệ thống mạng trên Linux.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top