Lỗi Could not fetch/save url https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo trên CentOS

Chào anh em, hôm qua mình cài đặt Discourse trên CentOS 7 thì nhận được một lỗi tên là "Could not fetch/save url https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo to file /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo". Mình đã khắc phục được nên hôm nay mình hướng dẫn anh em cách thực hiện nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khi mình chạy lệnh cài đặt Docker trên CentOS, sau khi chạy lệnh này:

$ sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Thì lập tức nhập được thông báo lỗi như sau:

Could not fetch/save url https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo to file /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo: [Errno 12] Timeout on https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo: (28, 'Operation timed out after 30005 milliseconds with 0 out of 0 bytes received')

Đây là một lỗi rất thông thường, hệ thông báo về quá trình thực hiện lệnh quá lâu nên bị ngắt giữa chừng (Timeout). Để khắc phục nó thì bạn hãy chỉnh thông số timeout nằm trong file /etc/yum.conf cao hơn mặc định.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bước 1: Đổi sang quyền truy cập Sudo.

sudo -i

Bước 2: Sử dụng VI editor để chỉnh sửa.

vi /etc/yum.conf

Bước 3: Tìm đến dòng timeout=120 và chỉnh lên con số cao hơn, vì nhiều gói rất nặng và ần nhiều thời gian để xử lý.

Cấu trúc file có dạng như sau:

cachedir=/var/cache/yum/$basearch/$releasever
keepcache=0
debuglevel=2
logfile=/var/log/yum.log
exactarch=1
obsoletes=1
gpgcheck=1
plugins=1
installonly_limit=5
bugtracker_url=http://bugs.centos.org/set_project.php?project_id=23&ref=http://bugs.centos.org/bug_report_page.php?category=yum
distroverpkg=centos-release

#add timeout here
timeout=120

Mình sẽ chỉnh timeout=900, bằng cách nhấn phim i để chuyển sang trạng thái Insert, dùng phím mũi tên để di chuyển, sau khi sửa xong thì nhấn phím ESC để thoát khỏi chế độ Insert, sau đó nhập lệnh :x và Enter để lưu lại.

Vậy là bạn đã khắc phục được lỗi timeout trên CentOS cực kì đơn giản.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top