REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Blog Post List with Keys trong ReactJS

Trong loạt bài tập này về ReactJS: Lists và Keys, mình sẽ thực hiện Bài 5 - "Blog Post List with Keys". Trong bài này, mình sẽ tạo một component BlogPostListWithKeys để hiển thị một danh sách các bài viết trên blog, với mỗi bài viết có một key duy nhất.

Tạo một component Blog Post List with Keys trong ReactJS

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một ứng dụng React mới và thêm component BlogPostListWithKeys vào đó.

Bước 1: Tạo một ứng dụng React mới

npx create-react-app react-blog-list
cd react-blog-list

Bước 2: Tạo component BlogPostListWithKeys

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là BlogPostListWithKeys.js. File này sẽ chứa component BlogPostListWithKeys.

BlogPostListWithKeys.js

import React from 'react';

const BlogPostListWithKeys = () => {
 const blogPosts = [
  { id: 1, title: 'First Blog Post', content: 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.' },
  { id: 2, title: 'Second Blog Post', content: 'Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.' },
  { id: 3, title: 'Third Blog Post', content: 'Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.' },
  { id: 4, title: 'Fourth Blog Post', content: 'Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.' },
 ];

 return (
  <div>
   <h2>Blog Post List with Keys</h2>
   {blogPosts.map(blogPost => (
    <div key={blogPost.id} className="blog-post">
     <h3>{blogPost.title}</h3>
     <p>{blogPost.content}</p>
    </div>
   ))}
  </div>
 );
};

export default BlogPostListWithKeys;

Bước 3: Tạo file CSS cho BlogPostListWithKeys

Tạo một file CSS mới có tên BlogPostListWithKeys.css trong thư mục src.

BlogPostListWithKeys.css

.blog-post {
 margin-bottom: 20px;
 padding: 10px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 5px;
 background-color: #f9f9f9;
}

.blog-post h3 {
 margin-top: 0;
}

.blog-post p {
 margin-bottom: 0;
}

Bước 4: Sử dụng component BlogPostListWithKeys trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component BlogPostListWithKeys.

App.js

import React from 'react';
import BlogPostListWithKeys from './BlogPostListWithKeys';
import './BlogPostListWithKeys.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <h1>React Blog Post List with Keys Exercise</h1>
   <BlogPostListWithKeys />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 5: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy một danh sách các bài viết trên blog được hiển thị, với mỗi bài viết có một key duy nhất.

z5176830877608 936a38c0729ede6fa1771bf22ae8c33d jpg

Kết bài:

Với bài tập "Blog Post List with Keys" này, mình đã tạo một danh sách các bài viết trên blog trong React, với mỗi bài viết được gán một key duy nhất. Điều này giúp React hiểu và quản lý danh sách hiệu quả hơn. Hãy tiếp tục tìm hiểu và thực hành để làm quen với các tính năng khác của ReactJS và phát triển kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top