REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Movie List with Keys trong ReactJS

Trong loạt bài tập này về ReactJS: Lists và Keys, mình sẽ thực hiện Bài 11 - "Movie List with Keys ". Trong bài này, mình sẽ tạo một component MovieListWithKeys để hiển thị một danh sách các bộ phim, với mỗi bộ phim có một key duy nhất.

Tạo một component Movie List with Keys trong ReactJS

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một ứng dụng React mới và thêm component MovieListWithKeys vào đó.

Bước 1: Tạo một ứng dụng React mới

npx create-react-app react-movie-list
cd react-movie-list

Bước 2: Tạo component MovieListWithKeys

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là MovieListWithKeys.js. File này sẽ chứa component MovieListWithKeys.

MovieListWithKeys.js

import React from 'react';

const MovieListWithKeys = () => {
 const movies = [
  { id: 1, title: 'The Shawshank Redemption', director: 'Frank Darabont', year: 1994 },
  { id: 2, title: 'The Godfather', director: 'Francis Ford Coppola', year: 1972 },
  { id: 3, title: 'The Dark Knight', director: 'Christopher Nolan', year: 2008 },
  { id: 4, title: 'Pulp Fiction', director: 'Quentin Tarantino', year: 1994 },
 ];

 return (
  <div>
   <h2>Movie List with Keys</h2>
   <ul className="movie-list">
    {movies.map(movie => (
     <li key={movie.id}>
      <h3>{movie.title}</h3>
      <p>Director: {movie.director}</p>
      <p>Year: {movie.year}</p>
     </li>
    ))}
   </ul>
  </div>
 );
};

export default MovieListWithKeys;

Bước 3: Tạo file CSS cho MovieListWithKeys

Tạo một file CSS mới có tên MovieListWithKeys.css trong thư mục src.

MovieListWithKeys.css

.movie-list {
 list-style: none;
 padding: 0;
}

.movie-list li {
 margin-bottom: 20px;
}

.movie-list li h3 {
 margin-bottom: 10px;
}

Bước 4: Sử dụng component MovieListWithKeys trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component MovieListWithKeys.

App.js

<strong>import</strong> React from 'react';
import MovieListWithKeys from './MovieListWithKeys';
import './MovieListWithKeys.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <h1>React Movie List with Keys Exercise</h1>
   <MovieListWithKeys />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 5: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy một danh sách các bộ phim được hiển thị, với mỗi bộ phim có một key duy nhất.

z5179809564353 4646ec23579026dc83fd7d6a4a4e395f jpg

Kết bài:

Với bài tập "Movie List with Keys" này, mình đã tạo một danh sách các bộ phim trong React, với mỗi bộ phim được gán một key duy nhất. Điều này giúp React hiểu và quản lý danh sách hiệu quả hơn. Hãy tiếp tục tìm hiểu và thực hành để làm quen với các tính năng khác của ReactJS và phát triển kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top