Home > Học MySQL > Hỏi đáp MySQL > Cách đổi tên table trong MySQL như thế nào?

Cách đổi tên table trong MySQL như thế nào?

Admin cho mình hỏi cách đổi tên table trong MySQL như thế nào? Mình có một danh sách các table trong PHP MyAdmin mà không biết cách đổi. Mong bạn hướng dẫn.

Trả lời:

Để đổi tên table trong MySQL thì chúng ta sử dụng lệnh Alter Table trong MySQL với cấu trúc sau:

ALTER TABLE tên_cũ
RENAME TO tên_mới;

Ví dụ: Mình cần đổi tên các table: SINHVIEN và KHOA sang tên mới là STUDENTS và DEPARTMENT thì chạy hai lệnh sau.

ALTER TABLE SINHVIEN
RENAME TO STUDENT;

ALTER TABLE KHOA
RENAME TO DEPARTMENT;

Vậy là xong nhé, chúc bạn thành công!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP