THUẬT TOÁN CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Danh sách liên kết là gì? Sự khác nhau giữa DSLK và mảng

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một khái niệm mới trong series giải thuật đó chính là danh sách liên kết.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu danh sách liên kết là gì? sự khác nhau giữa danh sách liên kết với mảng. Một số loại danh sách liên kết thường gặp.

1. Danh sách liên kết là gì?

Danh sách liên kết có một số đặc điểm sau đây:

  • Là một cấu trúc dữ liệu dùng để lưu trữ tập các phần tử rời rạc có thể co giãn một cách linh động.
  • Kích thước của danh sách liên kết không cần định nghĩa trước, nó tự động thay đổi khi số phần tử trong danh sách thay đổi.
  • Không giới giạn số lượng phần tử.
  • Dễ dàng thực hiện thao tác: thêm, sửa, xóa.
  • Truy xuất dữ liệu kiểu tuần tự.

Trong danh sách liên kết, mỗi phần tử còn được gọi là một node thường có ít nhất 2 thông số: Giá trị của node và mối liên kết tới node khác.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

dslk 1 PNG

Để quản lý danh sách liên kết ta thường quản lý node đầu (pHead), hoặc quản lý cả node đầu (pHead) và node cuối(pTail).

dslk 2 PNG

2. Sự khác biệt giữa danh sách liên kết và mảng

Danh sách liên kết và mảng đều được sử dụng với mục đích lưu trữ dữ liệu, tuy nhiên giữa hai kiểu lưu trữ này có một số ưu điểm và nhược điểm sau đây:

Mảng Danh sách liên kết
Phải biết trước số lượng phần tử, bị giới hạn bởi số lượng ban đầu cấp phát Không cần biết trước, không bị giới hạn số lượng phần tử, tự động thay đổi kích thước
Truy suất ngẫu nhiên hoặc truy suất tuần tự Chỉ truy suất tuần tự
Khó xóa phần tử trong mảng Dễ dàng xóa phần tử trong danh sách
Khó thêm thêm phần tử Dễ thêm phần tử
Dễ sắp xếp Khó sắp xếp
Dễ tìm kiếm Dễ tìm kiếm

Như các bạn đã thấy, việc sử dụng danh sách liên kết rất linh hoạt so với mảng, chúng ta có thể sử dụng nó như một vùng lưu trữ vô hạn mà không cần phải khai báo giới hạn cho nó.

3. Một số loại danh danh sách liên kết thường gặp

Khi làm việc với danh sách liên kết, ta thường gặp các loại danh sách liên kết sau đây:

  • Danh sách liên kết đơn
  • Danh sách liên kết đôi
  • Danh sách liên kết vòng

Danh sách liên kết đơn

Danh sách liên kết đơn là một danh sách liên kết mà trong đó, mỗi phần tử liên kết với phần tử đứng sau nó trong danh sách.

dslk3 PNG

Như hình trên, ở node thứ hai có liên kết với node thứ nhất thông qua pNext, tương tự như vậy node thứ ba liên kết với node thứ hai cũng thông qua pNext.

Danh sách liên kết đôi

Danh sách liên kết đôi là danh sách liên kết mà trong đó, mõi phần tử liên kết với phần tử đứng trước và đứng sau nó.

dslk4 PNG

Tương tự như danh sách liên kết đơn, các phần tử đều liên kết với phần tử sau nó. Cộng thêm với đó là danh sách liên kết đôi cũng liên kết với phần tử trước nó nữa.

Các bạn có thể thấy mũi tên ở trong hình chỉ rõ sự liên kết giữa các node trong danh sách.

Danh sách liên kết vòng

Danh sách liên kết vòng cơ bản là danh sách liên kết đôi. Thay vào đó nó chỉ thêm một điều kiện là phần tử đầu (pHead) phải liên kết với phần tử cuối (pTail).

dslk5 PNG

4. Kết luận

Trong bài viết này mình chỉ giới thiệu về khái niệm danh sách liên kết. Và so sánh danh sách liên kết với mảng để các bạn có thể nắm được các ưu điểm cũng như nhược điểm của nó. Mình cũng đã nói sơ qua về một số danh sách liên kết thường gặp, trong các bài tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu hơn và chi tiết hơn về từng loại. Cách thức hoạt động, thêm, sữa, xóa các danh sách liên.

Cùng chuyên mục:

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Để làm được bài này các bạn cần có kiến thức về cấu trúc Queue…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt hàng đợi Queue bằng…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách khởi tạo cấu trúc dữ liệu…

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Chúng ta sẽ cùng nhau tạo một cấu trúc Stack với danh sách liên kết…

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Trong hướng dẫn này mình sẽ thực hiện giải một bài toán chuyển đổi cơ…

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện tạo các hàm cơ bản cho Stack như:…

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các thao tác trong Stack sử dụng danh…

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách xóa một Node khỏi cây đỏ…

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc dữ liệu…

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện xóa Node có 1 con, Node có 2…

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ thực hiện một vài cách tìm ra giá trị MAX và MIN…

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách xuất các Node con…

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách tìm kiếm một Node…

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm:

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn về cấu trúc dữ liệu…

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn một trong các cấu trúc dữ…

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách nối hai danh sách liên kết…

Top