THUẬT TOÁN CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thuật toán kiểm tra số chính phương C++

Thuật toán kiểm tra số chính phương là một trong những thuật toán rất căn bản khi bắt đầu học lập trình. Nó giúp các bạn rèn luyện tính tư duy logic.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm số chính phương. Sau đó sẽ viết thuật toán để kiểm tra số chính phương và cuối cùng sẽ là một ví dụ thực thế được viết bằng ngôn ngữ C++.

Số chính phương là gì?

Theo như chúng ta đã được học ở các cấp trung học, thì số chính phương được định nghĩa đơn giản như sau:

Số chính phương là số tự nhiên có căn bậc hai là một số tự nhiên, hay nói cách khác, số chính phương bằng bình phương của một số tự nhiên.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ:

 • Số 4 là số chính phương vì 2^2 = 4. (hoặc sqrt(4) = 2).
 • Tập các số chính phương như sau: CP = {4; 9; 16; 25; 26; ...}.

Thuật toán kiểm tra số chính phương.

Trong phần này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai cách để viết thuật toán kiểm tra số chính phương:

 1. Kiểm tra số chính phương bằng vòng lặp.
 2. Kiểm tra số chính phương bằng hàm sqrt() trong thư viện math.h.

Thuật toán kiểm tra số chính phương bằng vòng lặp.

Giải thích thuật toán:

 • Lặp i chạy từ 0 đến khi i*i > n. Nếu i * i = n thì n chính là số chính phương, sau đó kết thúc chương trình.
 • Nếu i * i > n thì n không phải là số chính phương.

* Lưu ý: Trong vòng lặp cần có bước nhảy ++i, vì vậy hãy cho bước nhảy vào trong vòng lặp, nếu không vòng lặp sẽ không lặp đúng như mong muốn.

bool soCP(int n){
 int i = 0;
 while(i*i <= n){
    if(i*i == n){
      return true;
    }
    ++i;
  }
  return false;
}

Thuật toán kiểm tra số chính phương bằng hàm sqrt().

Giải thích thuật toán:

 • Cách thực hiện này đơn giản hơn rất nhiều so với cách sử dụng vòng lặp. Trong thư viện math.h có một hàm được dùng để tính căn bậc hai, đó chính là hàm sqrt().
 • Chúng ta sẽ sử dụng hàm sqrt() để đặt điều kiện cho số n. Nếu sqrt(n) * sqrt(n) = n, thì n chính là số chính phương và ngược lại.
bool soCP(int n){
 int sqr = sqrt(n);
  if(sqr*sqr == n){
    return true;
  }
  else return false;
}

Ví dụ thực tế.

Trong phần ví dụ thực tế này, mình có một ví dụ như sau:

 • Tạo mảng với số lượng phần tử do người dùng nhập.
 • Viết hàm kiểm tra số chính phương và hiển thị tất cả các số chính phương có trong mảng.

Gợi ý:

 • Để in ra các số chính phương có trong mảng, chúng ta cần kiểm tra lần lượt các phần tử có trong mảng. Nếu số nào là số chính phương thì chúng ta sẽ in nó ra màn hình.
 • Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo hàm SoCP() để kiểm tra số chính phương.
 • Tiếp đến, chúng ta sẽ tạo một mảng chứa các phần tử cần kiểm tra do người dùng nhập.
 • Và cuối cùng, dùng vòng lặp for để lặp từng phần tử có trong mẳng. Cho vòng lặp lặp từ i = 0 đến i < n, với bước nhảy i++.

Code Mẫu:

#include <iostream>
#include <math.h>
 
using namespace std;
 
bool scp(int n){
  int sqr = sqrt(n);
  return (sqr*sqr == n);
}
 
int main(){
  
  int n;
  do{
    cout << "\nNhập vào số lượng phần tử có trong mảng: ";
    cin >> n;
  }while(n <= 0);
  
  int a[n];
  
  for(int i = 0;i < n;i++){
    cout<<"a["<<i<<"]=";
    cin >> a[i];
  };
  
  cout << "\nCác số chính phương là: \t";
  
  for(int i = 0;i < n; i++){
    if(scp(a[i])){
      cout << a[i] << "  ";
    }
  }

  cout<<"\n------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

so chinh phuong PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra số chính phương có trong mảng. Cũng như kết thúc hướng dẫn thuật toán kiểm tra số chính phương. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Để làm được bài này các bạn cần có kiến thức về cấu trúc Queue…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt hàng đợi Queue bằng…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách khởi tạo cấu trúc dữ liệu…

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Chúng ta sẽ cùng nhau tạo một cấu trúc Stack với danh sách liên kết…

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Trong hướng dẫn này mình sẽ thực hiện giải một bài toán chuyển đổi cơ…

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện tạo các hàm cơ bản cho Stack như:…

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các thao tác trong Stack sử dụng danh…

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách xóa một Node khỏi cây đỏ…

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc dữ liệu…

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện xóa Node có 1 con, Node có 2…

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ thực hiện một vài cách tìm ra giá trị MAX và MIN…

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách xuất các Node con…

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách tìm kiếm một Node…

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm:

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn về cấu trúc dữ liệu…

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn một trong các cấu trúc dữ…

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách nối hai danh sách liên kết…

Top